waxbarasho iyo xirfad

Xarunta xanaanada caruurtu waa hab waxbarasho.

Barn og voksen i barnehage

Xarunta xanaanada caruurta waxaa lagu bartaa waxyaabo badan:

  • Waxay ka helaan waayo arignimo iney caruur kale la ciyaaraan.
  • Waxay bartaan istixgalin dadka kale.
  • Waxay noqdaan kuwa isku filan.
  • Waxay bartaa aqoon sax ah.
  • Waxaa si wanaagsan loogu diyaariyaa iskuulka.

Shaqaaluhu waxuu inta badan ku isticmaalaa waqti badan qorsheynta waxa caruurta ku baran laheyd xanaanada. Markey wax qorsheeynayaan, waxay had iyo goor isticmaalaan sharciyada xanaanada loo dajiyey iyo sharciyada kale oo aay dowladu ugu talagashey in ahmiyada la siiyo. Waalidiintu waxeey helaan warbixin ku saabsan waxa la barayo caruurtooda, iyo howlo maalmeedka xanaanada ee caruurta.

Utelek i barnehagen

Xanaanada waxeey kulan la yeelataa waalidiinta dhamaantood, iyo mid kali kali ah. Kulankaasi lagu martiqaado waaridiinta weey isku bartaa, waxayna ka wada sheekeystaan caruurtooda. Waalidiinta aanan ku hadli karin noorwiijiyaanka, waxay xaq u leeyihiin in loo helo turjubaan u turjumo kulankaa.

Maalgelinta

Baarlamaanka Norway, Baarlamaanku, wuxuu qiimaha ugu sarreeya ugu jiraa booska xanaanada ee sanad walba Norway. Waalidka ma bixin doono wax ka badan qiimaha ugu badnaan. Tani waxay khuseysaa iyada oo aan loo eegin haddii xanaanada caruurta yahay mid guud ama mid gaar loo leeyahay. Cunnada, dalxiisyada ama kharashyada kale ayaa laga yaabaa in lagu daro qiimaha ugu badnaan.

Wax dheeraad ah ka akhri:
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

Si kastaba ha ahaatee qiimaha laga bixiyo ilmaha dhigta xannaanada carruurta wuu kala duwan yahey degmo ka degmo. Degmooyinka qaarkood reerka dakhligoodu yar yahey waxey codsan karaan qiimo dhimis, halka degmooyinka qaarkoodna qiimuhu isku wada mid yahey dadka oo dhan iyada oo aan la eegin dakhliga. Degmooyinka qaarkood qiimaha waxay ka dhimaan haddii dhowr carruur ah oo walaalo ah ay xannaanada wada tagaan halka degmooyin kalena aanay lahayn nidaamkaas oo kale.

 

Wax sax ah

Xarunta xanaanada caruurta

Xanaanada caruurtu qasab ma ahan, balse inta badan dhamaan caruurta ku nool Noorway wey aadaan xanaanada kahor inteeysan bilaabin iksuulka.

Xanaanada caruurta waa ineey raacdaa qawaaniinta loo dajiyey xanaanooyinka. Sidaa awgeed shaqaalaha ayeey waajib ku tahay ineey ku socdaan sharciyadan, markeey qorsheeynayaan howlaha xanaanada.

Xanaanadu ma ahan lacag la’aan. Lacagta lagu dhigto xanaanada, waalidiinta waxeey bixiyaan qeyb, inta soo harteyna waxaa daboolo ama bixiyo dowlada.