Eğitim ve yeterlilik

Yuva pedagojik bir olanaktır.

Barn og voksen i barnehage

Kreşte çocuklar birçok şey öğrenir:

  • Başka çocuklarla birlikte olarak tecrübe edinirler
  • Başkalarını dikkate almayı öğrenirler.
  • Kendi kendilerine yeterli olmayı öğrenirler
  • Birçok olgusal (gerçek) bilgiler öğrenirler.
  • Okula başlamaya hazır hale gelirler.

Kreş çalışanları, kreşte çocukların neler öğreneceği ile ilgili plan yapmak için uzun zaman harcar. Bu
etkinlik planlarını yaparken, kreş yasası ve yetkililerce konulmuş kurallar ve planları göz önüne
almak zorundadırlar.
Veliler kreş tarafından kreşin hedefleri ve çocuğun hangi etkinliklere katılacağı konusunda
bilgilendirilir.

Utelek i barnehagen

Veliler, veli toplantısına ve veli görüşmesine davet edilirler. Veli toplantısında, veliler birbirleriyle
tanışır ve küçük çocuk sahibi olma konusunda tecrübelerini paylaşırlar. Norveççe bilmeyen velilerin
toplantıya tercüman getirme hakları vardır.

Finansman

Norveç’te her yıl Büyük Millet Meclisi kreş için ödenecek maksimum fiyatı düzenler. Hiçbir veli
maksimum fiyattan fazla ödeme yapamaz. Bu kural hem kamuya ait kreşler hem de özel kreşler için geçerlidir. Buna ek olarak yemek, geziler vb. giderler olabilmektedir.

Buradan daha fazla bilgi edinebilirsiniz:
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling

Bununla birlikte bir çocuğun kreş fiyatı belediyeden belediyeye değişir.Bazı belediyelerde düşük gelirli aileler kreş fiyatının düşürülmesi için müracaat edebilirken, diğer belediyelerde ailelerin gelirlerine bakılmaksızın fiyat sabittir. Bazı belediyeler çocuk sayısının fazla olması durumunda fiyat indirimine giderken, bazılarında bu kural aynı değildir/uygulanmaz.

Bilgiler

Kreş

Kreş zorunlu değildir, fakat neredeyse Norveç’teki çocukların hepsi okula başlamadan önce kreşe gider.

Bir ile beş yaş üzerindeki çocukların yüzde 90 nından fazlası kreşe gitmektedir.

Çocuk yuvaları çocuk yasasına uymak zorundadırlar. Bu nedenle çalışanlar yuvadaki faaliyetleri planlarken yasayı takip etmek zorundadırlar.

Anaokulunda çocuk sahibi olmak serbest değildir. Ebeveynler her ay bir kesinti öderken, yerin geri kalan kısmı kamu tarafından karşılanmaktadır.