زده کړه او مسلکي وړتیا

لومړنی او منځنی ښوونځی (ابتدائیه او متوسطه)

د ښوونځي کوچني ماشومان د منځني ښوونځي (متوسطې) زده کوونکي

د لومړني او منځني ښوونځي په هکله معلومات

    د لومړني او منځني ښوونځي په هکله معلومات
    ټول ماشومان لس کاله د لومړني او منځني ښوونځي د زده کړې حق لري. ماشومان هغه کال په لومړي ټولګي کې شاملېږي، چې شپږ کلن کېږي. ټول ماشومان حق لري، چې مناسبه زده کړه ترلاسه کړي او له هغو ماشومانو سره باید اضافي مرسته وشي، چې اړتیا ورته لري. د لومړني (ابتدائې) ښوونځي زده کوونکو ته نمرې نه ورکول کېږي، خو په لیکلې توګه یې ارزونه کېږي.
    د منځني ښوونځي زده کوونکو ته په ټولو مضمونو کې نمرې ورکول کېږي. د نمرو درجه بندي له ۱ څخه تر ۶ پورې ده؛ ۱ تر ټولو تيټه او ۶ تر ټولو لوړه نمره ده.

  • د لومړنيو او منځنیو ښوونځیو ټول زده کوونکي د اوړي له رخصتیو وروسته په اوتوماتیک ډول، پرته له دې چې د ښوونځي نتیجې یې په پام کې ونیول شي، بل ټولګي ته ځي. هیڅ ماشوم دوه کاله یو ټولګي ته نه ځي.
  • لومړني او منځني ښوونځي په ټول هېواد کې یو شان تنظیم شوي دي. د بېلګې په توګه، ټول زده کوونکي په کال کې ۱۹۰ ورځې ښوونځی ته ځي، خو په هرې ښاروالۍ (کمونونو) کې سیاستوال پرېکړه کوي، چې بېلابېلې رخصتۍ باید څخه وخت وي.
  • ټولو زده کوونکو ته د یو تعلیمي نصاب له مخې درس ورکول کېږي. یاد تعلیمي نصابونه په ولسي جرګه (پارلمان) کې د سیاستوالو لخوا تصویبېږي. یانې ماشومان چې د هېواد په هرې ښاروالۍ کې مېشت وي، یو شان زده کړه ترلاسه کوي.
  • د دولتي ښوونځیو ترڅنګ ځیني خصوصي (شخصي) ښوونځي هم شتون لري. یوازې ۲،۵ سلنه ماشومان په ناروې کې خصوصي ښوونځیو ته ځي.

د یوشانتیا او برابرۍ ښوونځی

د ښوونې او روزنې په قانون کې راغلي دي، چې ټول ماشومان حق لري، چې پرته د هغوی د وړتیا او شرایطو ته پام کې نیولو سره په هغه ښوونځي کې مناسبه ښوونه تر لاسه کړي، چې تړاو ورسره لري. دغه سیاسي اصل ته د یوشانتیا او برابرۍ ښوونځی ویل کېږي. د یوشانتیا ښوونځی او برابرۍ ښوونځی په دې مانا دی، چې په ټول هېواد کې زده کوونکو ته د یوشان تعلیمي نصاب له مخې زده کړه ورکول کېږي.

د لومړني او منځني ښوونځي تمویل

د مېندو او پلرونو لپاره لومړنی او منځنی ښوونځی وړیا دی. زده کوونکي کتابونه له ښوونځي څخه امانت اخلي او کتابچې، پنسلونه او ورته شیان ورته د ښوونځي لخوا ورکول کېږي.

ټول لګښتونه د دولت لخوا ورکول کېږي. تر ټولو زیات لګښتونه د ښوونکو پر معاشونو او د ښوونځیو د ودانیو په جوړولو او پرمخ بیولو باندې کېږي.

په خصوصي ښووځیو کې کورنۍ د ښوونځي یوه برخه پیسې ورکوي او نورې یې د دولت لخوا ورکول کېږي.

معلومات

SFO
د ښوونځي له رسمي وخت څخه مخکې او وروسته د ماشومانو ساتنځای

ټول کمونونه د لومړي څخه د څلورم ټولګي د زده کوونکو ته له رسمي وخت څخه مخکې او وورسته د ساتنځای (SFO) وړاندېز کوي.

ایس. ایف. و. (SFO) هغو کورنیو ته یو داوطلبانه وړاندیز دی، چې د ښوونځي له وخت څخه مخکې او وروسته د ماشومانو ساتلو ته اړتیا لري، د بېلګې په توګه که مېندې او پلرونه دنده ولري.

ایس.ایف. و. (SFO) یو تعلیمي (د زده کړې) وړاندیز نه دی، خو ماشومان په کې د کورنۍ دندې لپاره مرسته تر لاسه کولای شي

وړیا نه ده. مېندې او پلرونه هره میاشتSFO
یوه برخه پېسې ورکوي او پاتې نورې یې د دولت لخوا ورکول کېږي. خپله برخه پېسې له له یو کمون څخه په بل کمون کې توپیر لري. په ځینو کمونونو کې هغه کورنۍ، چې عاید یې کم وي، کولای شي د خپلې برخې پېسو د کمولو غوښتنه وکړي، خو په نورو کمونونو کې بیا پرته له دې چې عاید په پام کې ونیول شي، بیه د ټولو لپاره یو شان ده. ځیني کمونونه هغه چا ته تخفیف ورکوي، چې څو ماشومان یې په یوه SFO کې وي.

دیسیپلین

ښوونکي حق نلري، چې د زده کوونکو پر وړاندې د زور زیاتي کومه بڼه وکاروي. د ښوونځي دیسیپلین باید په داسې توګه تر سره شي، چې د ماشومانو د انساني کرامت سره سمون ولري. ښوونکي او زده کوونکي باید یو بل ته متقابل درناوی ولري.