Eğitim ve yeterlilik

İlköğretim

Småskolebarn Ungdomsskoleelever

İlköğretimle ilgili bazı gerçek bilgiler

  • Her çocuğun on yıl olan ilköğretim eğitimi alma hakkı vardır. Çocuklar birinci sınıfa altı yaşını doldurduklarında başlarlar.
  • Her çocuğunu kendi seviyesine uygun eğitim alma hakkı vardır ve ekstra yardıma ihtiyacı olanlara da o yardım verilecektir.
  • İlköğretim okulundaki çocuklar yazılı ya da sözlü değerlendirmeden geçerler ancak not verilmez.
  • İlköğretim okulundaki tüm çocuklar yaz tatilinden sonra bir üst sınıfa geçerler. Bu durum çocuğun başarısından bağımsız olarak uygulanır. Hiçbir çocuk aynı sınıfa iki yıl üst üste gidemez, sınıf tekrarı yapılamaz.
  • Ortaokul öğrencileri her dersten not alırlar. Notlar 1’den 6’ya kadar olup, 1 en düşük, 6 en yüksek nottur.
  • İlköğretim okulları ülkenin her yerinde aynı eğitim programını uygular. Örneğin; her yıl yılda 190 gün okula gidilir, ancak her belediyedeki politikacılar, farklı tatil ve izin günlerinin hangi tarihlerde uygulanacağına karar verir.
  • Tüm öğrencilere aynı müfredat planı gereğince eğitim verilir. Büyük Millet Meclisindeki politikacılar müfredat planlarına karar verirler. Böylece çocuklar hangi belediye sınırlarında yaşarlarsa yaşasınlar aynı eğitimi alırlar.

Okulda eşitlik

Eğitim yasası, tüm çocukların, yetenekleri ya da başlangıç noktaları ne olursa olsun, kendilerine uyan bir eğitimden görmeye hakları olduğunu belirtir. Bu politik presinsipe okulda eşitlik prensipi denmektedir. Okulda eşitlik tüm yurttaki öğrencilerin aynı müfredat programına göre eğitim görmeleri anlamına gelmektedir-

İlköğretimin finansmanı

İlköğretimin finansmanı
İlköğretim kurumları öğrenciler için ücretsizdir. Öğrenciler, okudukları kitapları okuldan ödünç alırlar. Kendilerine defter ve kalem de dağıtılır.

Bütün masrafları devlet karşılar. Masrafların en büyük bölümünü öğretmenlerin maaşları, okul binalarının inşası ve binaların işletilmesi oluşturmaktadır.

Özel okullarda okul parasını aile öder. Aileler yine de sadece bir katkı payı ödediği için, devlet maliyetin geri kalanını karşılamaktadır.

Bilgiler

Okul Öncesi ve Sonrası Faaliyet Düzenlemesi (Norveççesi SFO) ya da faaliyet okulu (AKS)

Oslo belediyesi hariç, tüm belediyelerdeki bu hizmete Okuldan Önce ve Sonra Faaliyet Düzenlemesi (SFO) denir. Aynı hizmete Oslo belediyesinde Faaliyet Okulu denir (AKS)

Her belediyenin 1 – 4 sınıf öğrencilerine (SFO) yada (AKS) hizmeti imkanı vardır.

SFO/AKS yardıma muhtaç ailelere yardımcı olabilmek, örneğin ebeveynlerin işte oldukları zamanlarda çocukların okul saatlerinden önce ve sonra bakımını üstlenmek gibi amaçlara yönelik sunulan gönüllü bir imkandır. Bu imkan pedagojik bir imkan değildir, ancak çocuklara genellikle ev ödevi yapmalarında yardım şeklinde sunulur.

SFO yada başka adıyla AKS ye çocuk göndermek ücretsiz değildir. Veliler her ay katkı payı öderlerken, ödeneğin kalan kısmı kamu tarafından karşılanır. Katkı payı belediyeden belediyeye farklılık göstermektedir. Bazı belediyelerde dar gelirli aileler katkı payını düşük ödemek için müracaat edebilirlerken, bazı belediyelerde gelire bakılmaksızın fiyat sabittir. Bazı belediyeler uygulamada birden fazla çocuğun olması halinde fiyatta indirime giderken, bazılarında da fiyat sabittir, indirim yapılmaz.

Disiplin

Öğretmenler öğrencilere karşı herhangi bir tarzda şiddet kullanma hakkına sahip değildir. Okulda disiplin çocuğun insanlık değeriyle bağdaşacak bir şekilde olacakdır. Öğretmenler öğrencilere saygı gösterecek, öğrenciler de öğretmenlere saygı gösterecek.