ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

ေက်ာင္း၏ တန္ဖိုး

Aktiv elev

သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ ပိုစတာမွ

(ပညာေရးဦးစီးဌာန)

ေက်ာင္းတြင္ပညာဆည္းပူးျခင္းသည္

 • – အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္း ပူေပါင္းကာ ကမ ၻာေလာကႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ေပးၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို သမိုင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႏွင့္ အေျခခံမ်ား ေပးေစရမည္။
 • – လူ႔တန္ဖိုးႏွင့္ သဘာဝေလာက၊ အေတြးအေခၚလြတ္လပ္ခြင့္၊ ပရဟိတစိတ္၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ တန္းတူတန္ဖိုးထားမႈ ႏွင့္ စည္းလံုညီညြတ္မႈ၊ အျခားဘာသာတရားႏွင့္ အယူဝါဒမ်ားကဖြင့္ဆိုေသာ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၏အေျခခံတန္ဖိုးမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားသည့္ ခရစ္ယန္ႏွင့္ လူသားဝါဒအေမြအႏွစ္ ႏွင့္ ႐ိုးရာဓေလ့တို႔ကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေစရမည္။
 • – အမ်ဳိးသားေရးအေမြအႏွစ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအေပၚ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ နားလည္မႈ႐ွိေစရန္ အေထာက္အကူႁပႈႏိုင္ေစရမည္။
 • – ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခားနားျခင္းကို သေဘာေပါက္ေစၿပီး သူတပါး၏ စြဲၿမဲယံုၾကည္မႈကို ေလးစားတတ္ေစရမည္။
 • – ဒီမိုကေရစီ၊ တန္းတူအခြင့္အေရး ႏွင့္ သိပၸံနည္းက်အေတြးအေခၚတို႔ကို အားေပးေစရမည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာဥပေဒမွ

Ungdomsskuleelevar

ညီမျှခြင်း၊ တန်းတူတန်ဖိုးထားခြင်း နှင့် တဦးချင်း၏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် တို့မှာ နော်ဝေလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အခြေခံထားသော တန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်။ ထိုတန်ဖိုးများသည် ကျောင်းအပေါ်လည်း အရောင်ဟပ်သည်။ ကျောင်း၌ သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုများက ကျောင်းသားများကို လူသားတိုင်းတန်းတူ တန်ဖိုးကြီးမားကြောင်း သင်ပြရန်၊ ကိုယ့်ကျောင်းသားဘဝကို ကိုယ်တိုင် ထိန်းကျောင်းနိုင်စေရန်၊ ငယ်စဉ်ကတည်းက ပညာရရေးအတွက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တာဝန်ယူတတ်လာစေရန် သင်ပေးရမည်။ ကျောင်းအနေနှင့် ကျောင်းသားအားလုံးအပေါ် တဦးချင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မည့် အဆင့်အတန်းဖြင့် သင်ယူခွင့်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။

ေက်ာင္းပညာေရးသည္ လူမႈေရးႏွင့္ ေက်ာင္းစာတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတတ္သူ မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ဦးတည္ခ်က္ထား႐ွိသည္။

ေခတ္မီ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခုတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဗဟုသုတႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သေဘာထားမ်ား႐ွိၾကၿပီး လုပ္ငန္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေနလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ေက်ာင္းပညာေရးက ကေလးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတ ရေစလိမ့္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးသည္ သင္ခန္းစာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ယူရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာ ႏွင့္တကြ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သဘာဝတို႔ကိုလည္း ေလ့လာသင္ယူရလိမ့္မည္။

ေက်ာင္းပညာေရးသည္ ကေလးမ်ားကို အေထြေထြဗဟုသုတေပး႐ံုမွ်မက အျခားတာဝန္မ်ားလည္း႐ွိေပေသးသည္ – ဥပမာအားျဖင့္ ကေလးမ်ားသင္ယူရန္မွာ –

 • သတင္းအခ်က္အလက္ကို ဆက္လက္စူးစမ္း႐ွာေဖြရန္ ႏွင့္ နက္နက္နဲနဲ စိစစ္သံုးသပ္ရန္
 • သတင္း၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္တုိ႔အေပၚအေျခခံၿပီး ကိုယ္ပိုင္သေဘာထားမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္
 • ကိုယ့္သေဘာထားအတြက္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးရန္ … တို႔ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္

ေက်ာင္းအေနႏွင့္ လုပ္သင့္သည္မွာ

 • – ေက်ာင္းသားအားလံုးကို တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ပူးေပါင္းလ်က္ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ထူးျခားစြမ္းရည္မ်ား ဖြံ႕ႃဖိႈးတိုးတက္ေအာင္ တေျပးညီ အခြင့္အလမ္းေပးရန္
 • – သင္ယူလိုစိတ္၊ ဇြဲ ႏွင့္ စူးစမ္းလိုစိတ္မ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္အားေပးရန္
 • – ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ေလ့လာဆည္းပူးပံု နည္းနာႏွင့္ ေလးေလးနက္နက္ ေတြးေတာမႈကို လံႈ႕ေဆာ္အားေပးရန္
 • – ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဖြံ႕ႃဖိႈးေရး ႏွင့္ ပင္ကိုယ္ဗီဇကို ပိုမိုထက္ျမက္ေစေရး၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အရည္အေသြးတိုးတက္ေစေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုနားလည္ႏိုင္စြမ္း ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုက္နာက်င့္သံုးေရး တို႔ကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္
 • – ေက်ာင္းသား ကိုယ္တိုင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ တတ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးၿပီး ေက်ာင္းသား၏ကိုယ္ပိုင္ အသိျဖင့္ တန္ဖိုး႐ွိရာကိုေ႐ြးခ်ယ္တတ္ၿပီး သင့္ေလ်ာ္မည့္ အနာဂတ္ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေစေရး ေဖးမကူညီရန္
 • – က်န္းမာေရး၊ ေပ်ာ္႐ႊင္ေရး ႏွင့္ ပညာရ႐ွိေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ ႐ုပ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း-ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဝန္းက်င္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္
 • – မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းကိစၥတြင္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးရန္