Obrazovanje i kompetencija

Vrijednosna osnova škole

Aktiv elev

Jednakost, ista vrijednost i pravo pojedinaca na vlastite izbore su osnovne vrijednosti u norveškom društvu. Ove se vrijednosti također oslikavaju u školi. Nastava i aktivnosti u školi će učiti učenike da svi ljudi vrijede isto, učenici će utjecati na svoju školsku svakodnevnicu. Učenici nauče vrlo rano da su odgovorni za vlastito učenje. Škola ima dužnost da svim učenicima ponudi nastavu na tom nivou koji najbolje odgovara svakom pojedincu.

Škola ima kao cilj da obrazuje samostalne ljude sa dobrim socijalnim i školskim sposobnostima.

U jednoj modernoj demokraciji očekuje se da stanovnici imaju i znanje i samostalno mišljenje, te da aktivno učestvuju u radnom i društvenom životu. Škola treba dati djeci jedno dobro opće obrazovanje. To znači da će djeca učiti o mnogim raznim temama. Učit će jezik, matematiku i poznavanje društva i prirode oko sebe.

Škola ima mnoge i mnoge druge zadatke pored općeg obrazovanja djece, na primjer djeca će učiti:

 • tražiti informacije i tu istu informaciju razmatrati kritično
 • stvoriti osobna mišljenja na osnovu informacija i osobnog razmatranja,
 • argumentirati svoje stavove

Ungdomsskuleelevar

Svrha obrazovanja (Zakon o obrazovanju)

 • Obrazovanje u školi i obrazovnoj firmi će u suradnji sa domom otvoriti vrata za svijet i budućnost, te učenicima dati istorijski / povijesni i kulturni uvid i utemeljenje.
 • Obrazovanje se treba graditi na osnovnim vrijednostima u kršćanskom i humanističkom naslijeđu i tradiciji, kao i poštovanju ljudske vrijednosti i prirode; na slobodi duha, ljubavi prema svojim najbližima, te praštanju, podjednakoj vrijednosti i solidarnosti. zasnivati na vrijednosti koje se također ističu u raznim religijama i duhovnostima, i koje su usidrene u ljudskim pravima.
 • Obrazovanje će doprinijeti razvoju znanja i razumijevanja nacionalnog kulturnog naslijeđa i naše zajedničke međunarodne kulturne tradicije.
 • Obrazovanje će dati uvid u kulturnu raznovrsnost i pokazati poštovanje za osobna uvjerenja. Također posteći demokraciju, ravnopravnost i naučni način razmišljanja.
 • Učenici i praktikanti će razviti znanje, sposobnosti i stavove kako bi uspijeli u svom životu i tako sudjelovati u radnom životu i u zajedništvu u društvu.
 • Učenici i praktikanti će naučiti da razmišljaju na kritičan način i ponašati se u skladu s etikom i biti svjesni okoliša. Imat će suodgovornost i pravo na sudjelovanje.
 • Škola i poduzeća za obuku moraju susretsti učenike i praktikante s povjerenjem, poštovanjem i zahtjevima, te im dati izazove koji pospješuju rast i želju za učenjem. Svaki oblik diskriminacije mora se suzbiti.

Činjenice

Škola će:

 • dati svim učenicima jednako dobre mogućnosti da razviju sposobnosti i talente individualno i u suradnji sa drugima
 • stimulirati želju za učenjem, sposobnost izdržljivosti i znatiželju
 • stimulirati učenike da razviju vlastite strategije učenja i sposobnosti kritičnog razmišljanja
 • stimulirati učenike u osobnom razvoju i u jačanju osobnog identiteta, u smislu razvijanja etičke, socijalne i kulturne kompetencije, i sposobnosti za razumijevanje demokracije i za demokratsko učešće
 • prilagoditi za učenike da bi mogli učestvovati i svjesno donositi važne odluke, kao što su izbor obrazovanja i budućeg posla
 • osigurati da fizičko i psihosocijalno radno stanje i sredina učenja pospješuje zdravlje, zadovoljstvo i učenje
 • prilagoditi za suradnju između doma i škole i osigurati da roditelji imaju suodgovornost u školi
 • stimulisati, upotrebljavati i razvijati kompetenciju svakog nastavnika i učitelja
 • doprinjeti tome da svaki nastavnik i instruktor djeluje kao jasan vođa i uzor djeci i mladima
 • priloagoditi saradnju s roditeljlima i na takav način osigurati da roditelji imaju suodgovornost u školi
 • mogu prilagoditti da se i lokalno društvo uključi u nastavu na jedan osmislen način