waxbarasho iyo xirfad

Dhaqanka saldhiga iskuulka

Aktiv elev

Warqadda boorka

(Wakaaladda waxbarashada)

Waxbaridda iskuulku waxay noqoneysaa

 • Iskaashiga ka imaanayo guriga wuxuu u horseeda mustaqbalka ardeyga ka warqabid dhaqameed, iyo aasaas ama saldhig taariikheed.
 • Iskuulka waxaa gugundhig u ahdhaqanka Kirishtaanka iyo dhaxalka insaaniyada iyo caadooyinka, sida qiimeynta xaquuqda insaanka iyo cimiladaba. Iyo xuriyada caqliga, isjeceylka iyo asxaanfalida, isku danbidhaafida, sinaanta iyo midnimo. Iyo dhamaan waxkasto oo qiimno ku leh diimaha kala duwan iyo falsafoyinka kale, kuwaasoo asal u ah xaquuqda aadanaha.
 • Inuu dhiso aqoonta ku saabsan fahanka dhaxal dhaqameedka dalka iyo caado dhaqameedka caanka ah ee naga wada dhaxeeya.
 • Inuu siiyo iftiiminta kala duwaansho dhaqameed iyo in latuso qiimeyn qofkasta waxa uu rumeeysan yahay.
 • Hormariyo dimoqraadiyada, sinaanta iyo qaab cilmi fikireedkaba.

Sharciga waxbarashada

Ungdomsskoleelever

Isku mid ahaan, sinnaan iyo xornimada shaqsiga si qofku wuxuu rabo xoriyadiisa ugu dooran karo waa qiimayaasha aasaasiga u ah bulshada Norway. Qiimayaashaan waxa laga arkaa iskuulka. Casharada waxbarashada iyo howlaha iskuulku waxey ardayda baraan in dadka oo dhami isku mid iyo qiimo yihiin. Ardaydu waxay saameyn ku yeelanayaan nololmaalmeedka iskuulkooda, ardayduna waxay hore ugu bartaan ma’suuliyada ka saaran waxbarashadooda. Iskuulkana waxa waajib ku ah inuu siiyo arday walba waxbarasho ku haboon heerka uu taagan yahay.

Ujeeddadayada iskuulka waa inuu baro ardeyda isku filnaansho, isdhexgal iyo xirfad aqooneed.

Dimoqraadiyada casriga ahi waxaa qofka muwaadinka ahi laga sugayaa inuu leeyahay aqoon, xorna u yahay aragtidiisa. Islamar ka qeybqaataan si firfircoon shaqada iyo howlaha nolosha mushtamaca. Iskuulkuna wuxuu siiyaa ardeyda aqoon aasaasi ah oo dhameystiran. Taasi micnaheedu waxey tahay in caruurtu bartaan maadooyin kala duwan. Ardeydu waa ineey barato luqadda, xisaabta, bulshada iyo bee’ada ku xeeran..

Iskuulku waxuu qabtaa shaqooyin farabadan, sida in uu baro caruurta aqoon guud. Tusaale ahaan caruurtu waa ineey bartaan:

 • Raadinta macluumaad iyo u qiimeynta macluumaadkaasi si hufan.
 • Dhisida aragtiyadooda ku qotonta macluumaadkooda iyo qiimeyntooda.
 • Ka doodida fikradahooda.

Wax sax ah

Iskuulku waa:

 • Inuu ardeyda siiyo fursado isku mid ah, taasoo hormarineyso kartidooda iyo inuu Kor u qaado hibadooda qof ahaaneed iyo iney bartaan wadasahaqey qof kale.
 • Si kor loogu qaado damacooda waxbarasho, iyo xoojinta kartidooda iyo ineey wax walbo wax ka ogaadaan.
 • Si kor loogu qaado ardeyda horey u marinta istaraatajiyadooda waxbarasho iyo karti ay ugu fekeri karaan ineey wax naqdiyaan ama kasoo horjeesan karaan.
 • Si kor loogu qaado ardeyda horey u marinta shaqsiyadooda, iyo xoojinta jinsiyadooda, iyo aqoontoonta tilmaameeyso waxa saxa ah, tan mushtamac iyo dhaqan, iyo fahanka dimoqraadiyada iyo kaqeyb qaadashada dimoqraadiyada.
 • Si loogu fududeeyo ardeyda ka qeybqaadashada ardeynimo, iyo inuu ardeygu helo aqoon, ahmiyadana siiyo, doortana aqoon iyo shaqadii uu ku shaqeysan lahaa mustaqbalka.
 • Inla hubiyo ineeysan jirin wax ka hor istaagi karo maskax ahaan iyo jir ahaanba xaga caafimaadka, wanaag heysashada iyo waxbarashadaba.
 • Si loogu fududeeyo iskaashiga guriga iyo iskuulka, loona hubiyo inuu waalidku la qeybsado iskuulka masuuliyada waxbarasho.