Eğitim ve yeterlilik

Okulun bağlı olduğu değerler

Aktif öğrenci

Eşitlik ve eşdeğerlilik ve bireylerin özgürce kendi seçimlerini yapmaları Norveç toplumunun temel değerlerindendir. Bu değerler okullardada önemlidir. Öğrenciler okuldaki eğitim ve faaliyetlerde her insanın aynı değerde olduğunu öğrenecektir. Öğrenciler okul günlerinde etkili olacak ve erken yaşlarda kendi sorumluluklarını almayı öğrenirler. Okulun görevi, her bir öğrenciye seviyesine göre en iyi şekilde eğitim imkanı vermektir.
Okulun hedefi, sosyal yetenekleri ve derslerinde başarılı özgür bireyler yetiştirmektir.
Modern bir demokraside, halkın hem bilgilerle donanımlı olması, özgür düşüncelerinin olması ve aktif olarak çalışma ve toplum yaşamına katılımcı olmaları beklenir. Okul çocuklara iyi genel bilgi verecektir. Bu, çocukların farklı konularda öğrenmesi anlamına gelmektedir. Onlar, dil, matematikk ve sosyal bilgilerle ilgili ve çevresindeki doğayı öğrenecekler.
Okulun genel bilgileri öğretmesi görevine ek olarak daha fazla görevleri de vardır, örneğin çocukların öğrenecekleri:

 • bilgiyi aramak ve bilgiyi eleştirel olarak irdelemek
 • bilgiye ve kendi değerlendirmelerine dayanarak kendi düşüncesini yaratmak
 • kendi düşünceleri için iddaada bulunmak

Ortaokul öğrencileri

Eğitimin hedefi (Eğitim Yasası)

 • Okul ve işyeri eğitimleri ailerlerle işbirliği yaparak dünyaya ve geleceğe kapılarını açacak ve öğrencileri tarihsel ve kültürel bilinçle kenetlendirecek.
 • Eğitim, Hristiyanlık ve beşeri temel değerleri olan kültürel miras ve gelenekler temel alınarak yapılandırılacak, böylelikle farklı dinler ve yaşam felsefelerinde olan ve insan haklarındada sabit olan insanlığa, doğaya, düşünce özgürlüğü, şefkat/sevecenlik, bağışlama, eşit değerlilik ve dayanışma şeklinde yapılandırılacak.
 • Eğitim, ulusal kültür mirasımız ve uluslararası ortak kültür geleneklerimizin daha derinlemesine anlaşılması ve bilgilendirilmesine katkıda bulunacaktır.
 • Eğitim, kültürel çeşitliliği/zenginliği anlama ve tekil bireyin kanaatine sayğı göstermeyi sağlayacaktır. Böylelikle demokrasi, eiştlik ve bilimsel düşünce şekli ilerleyecektir/gelişecektir.
 • Öğrenciler ve çıraklar, yaşamlarını idame ettirmeleri, iş yaşamına katılmaları ve toplumun bir parçası olmaları için bilgilerini, becerilerini ve tutumlarını geliştirecekler. Onlar, yaratıcılık hazzını/zevkini, ilgilenme ve araştırma içgüdüsünü ortaya koyacaklar.
 • Öğrenciler ve çıraklar, eleştirel düşünceyi, ahlaki hareket etmeyi ve doğa bilincini öğrenecekler. Onlar ortak sorumluluk ve etkileme hakkına sahip olacaklar.
 • Okul ve işyeri eğitimcileri öğrenciler ve çırakları güven, saygı ve beklenti ile karşılayacaklar ve onlara yaratıcılık ve öğrenme şevki verecek çaba gerektiren imkanlar verecek. Her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek.

Bilgiler

Okulun yapacağı:

 • her öğrenciye yeteneklerini ve bireysel içindeki cevheri/beceriyi geliştirmek fırsatı vermek ve başkaları ile işbirliği yapmayı sağlamak
 • öğrenme azmine özendirmek, merak uyandırmak ve sebatlı olmayı öğretmek
 • Öğrencilerin kendi öğrenme sıtratejilerini geliştirmeye özendirmek ve eleştirel düşünme kabiliyetlerini geliştirmek
 • Öğrencileri kendi kişiliklerini geliştirmelerine özendirmek, ahlaki, sosyal ve kültürel yeterlilik ve demokrasi anlayışını ve demokratik katılımcı olmalarını geliştirmek
 • Öğrencilerin etkileme/kararda söz sahibi olmalarını imkan vermek ve böylelikle öğrencilerin değer seçimlerinde ve ilerdeki eğitim ve iş seçimlerinde bilinçli olmalarınına zemin hazırlamak.
 • Seviyeye göre eğitimi ve farklı eğitim metotlarını ilerletmek
 • özendirmek ve her öğretmenin yeterliliğini kullanmak ve olan yeterliliği geliştirmek
 • öğretmenlerin ve antrenörlerin, çocuklar ve gençlere iyi birer lider ve rol model olmalarına etki etmek
 • sağlık, memnuniyet ve öğrenme için önemli olan fiziki ve pisikolojik çalışma ortamının güvenli olmasını sağlamak
 • velilerin okulla birlikte ortak sorumluluk almalarını sağlamak için ev okul işbirliği ortamı sağlamak
 • anlamlı bir şekilde yerel toplumu eğitimin içine çekme imkanı sağlamak