Eğitim ve yeterlilik

Okulun temel değerleri

Aktiv elev

Eğitimin hedefi (Eğitim Yasası)

 • Okul ve işyerindeki eğitim, aile ile anlayış ve işbiriliği ile dünyaya ve geleceğe kapıları açarak, öğrencilere ve çıraklara tarihsel ve kültürel kenetlenmeyi kavratacak.
 • Eğitim, Hristiyanlık ve beşeri/insani mirası temel değerleri ve gelenekler ışığında yapılandırılacak, böylelikle insana ve doğaya saygılı, düşünce özgürlüğü, sevecenlik/hayır severlilik, bağışlayıcı olma, eşdeğerlilik ve dayanışma, farklı din ve başka dünya görüşü/felsefesilerinde de dile getirilen değerler ve insan haklarını kapsayıcı olacaktır.
 • Eğitim, ulusal kültür mirası ve uluslararası ortak kültür geleneklerimizin daha fazla tanınmasına ve anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
 • Eğitim, kültürel çeşitliliğin anlaşılmasını ve her bireyin kanaatine saygı gösterilmesini sağlayacak. Eğitim, demokrasiyi, eşitliği ve bilimsel düşünce tarzını geliştirecek.
 • Öğrenciler ve çıraklar yaşamlarında başarılı olabilmek, iş hayatına katılmak ve toplumun bir parçası olmak için, bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirecekler. Ayrıca onların yarartıcılık şevki, ilgi duyma ve inceleme/araştırma arzuları olacak.
 • Öğrenciler ve çıraklar eleştirel düşünmeyi ve ahlaki ve çevre bilinciyle değerlendirmeyi/hareket etmeyi öğrenecek. Onlar ortak sorumluluk alacak ve ilgili konuda katkıda bulunma hakları olacak.
 • Okul ve eğitim veren işyeri, öğrenciler ve çırakları güven, saygı ve beklenti ile karşılayacak ve onlara öğrenme ve yaratıcılıklarını geliştirici imkanlar verecek. Her türlü ayrımcılığa karşı mücadele edilecek/verilecek.

Ungdomsskuleelevar

Eğitim için prensipler (eğitim afişi/posteri)

Okulun ve eğitim veren işyerinin yapacakları:

 • öğrenciler ve çırakların yeteneklerini geliştirmek, ve onların içlerindeki bireysel cevherlerini açığa çıkararak başkaları ile iyi işbirliği yapmaları fırsatını sağlamak/vermek.
 • öğrenmeye teşvik etmek/özendirmek, meraklılık yaratmak ve işlerinde sebatlı olmalarını sağlamak.
 • öğrencileri ve çırakları özendirerek, kendi öğrenme stratejilerini geliştirmelerini ve eleştirel düşünmelerini sağlamak.
 • öğrencileri ve çırakları kendilerini geliştirmeleri ve kişiliklerini sağlamlaştırmaları için özendirmek/teşvik etmek, ahlaki gelişmelerini, sosyal ve kültürel yeterliliklerinin olmasını, demokrasiyi anlamalarını ve demokratik katılımcı olmalarını sağlamak.
 • onların katkıda/katılım bulunmalarına fırsat verilerecek, böylelikle öğrenciler ve çıraklar kendi değer seçimlerinde bilinçli olacak ve gelecekteki yapmak istedikleri işle ilgili eğitim seçimlerini bilinçli yapacaklar.
 • seviyeye uygun eğitim verilecek ve çalışma şekillerinde çeşitlilik sağlanacak.
 • teşvik etmek/özendirmek, her öğretmenin yeteneklerini kullanmak ve onların yeterliliklerini geliştirmek.
 • öğretmenlerin ve ders verenlerin belirgin lider/yönetici, olmalarına ve onların çocuklara ve geçlere iyi birer rol model olmaları için katkıda bulunmak.
 • fiziksel ve pisikolojik iş-ve öğrenme ortamlarının sağlıklı, memnuniyetli/hoşnut ve öğretici olmasını güvence altına almak.
 • okul aile işbirliği ortamı yaratmak ve velilerin/ebeveynlerin okulla ilgili ortak sorumluluk duymalarını/hissetmelerini sağlamak.
 • yakın çevrenin anlamlı bir biçimde eğitime dahil edilmesi ortamını yaratmak/sunmak.

Bilgiler

Okulun görevleri:

 • Yetenek ve marifetlerini bireysel olarak ve diğerleriyle işbirliği içinde geliştirmeleri için tüm öğrencilere aynı iyi olanakları sağlamak
 • öğrenme isteğini, azmetmeyi, ve merakı uyarmak
 • Öğrencileri kendi öğrenme strajilerini geliştirme ve kritik düşünme yeteneği için uyarmak
 • Öğrencileri kişisel gelişimlerini ve kendi kimliklerini güçlendirmede uyarmak. Ahlaksal, sosyal ve kültürel yeteneklerini, demokrasi anlama ve demokratik katılım yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilerin katılımı, bilinçli değer seçimi, eğitim ve gelecekteki iş seçimi konularında alt yapıyı hazırlamak
 • Fiziksel ve psikososyal çalışma ve öğrenme ortamının sağlık, huzur ve öğrenim sağlamasını güvence altına almak
 • Ev ile işbirliğini düzenlemek ve ailelerin okulda sorumluluğa ortak olmasını güvence altına almak.