Obrazovanje i kompetencija

Suradnja sa domom

Foreldre og skolebarn

Roditelji imaju odgovornost za odgoj svoje djece. Škola želi surađivati sa roditeljima i podržavati ih u ovom zadatku. Da bi djeca naučila što više u školi, bitno je da škola i dom surađuju.

Bitno je da učenik, roditelji i nastavnik razgovaraju skupa. Oni moraju razgovarati o školskom razvoju i kako je učeniku u školi. Najmanje se dva takva razgovora moraju obaviti svake godine.

Bitno je da roditelji pročitaju i upoznaju se sa svom pismenom informacijom iz škole. Djeca dobivaju plan zadaće i/ili periodične planove. Na ovim planovima može se pročitati čime razred u raznim predmetima radi. Bitne poruke roditeljima ili starateljima stoje također u ovim planovima. Roditelji mogu kontaktirati nastavnika ili druge u školi ako ih nešto interesira.

Uobičajeno je da se roditelji sretnu sa nastavnikom i sa drugim roditeljima i da razgovaraju o razredu, o razrednom sredinom, te o planovima i aktivnostima. Najmanje se takva dva razgovora moraju obaviti svake godine. Fino je upoznati druge roditelje na takvim sastancima.

Činjenice

Školska sredina

Školska djeca imaju pravo na dobru školsku sredinu, i fizički i psihosocijalno. Djeca imaju pravo na školsku svakodnevnicu u kojoj mogu doživjeti ugodnost i sigurnost, a imaju pravo i na dobru i prilagođenu sredinu učenja.

Roditelji se mogu žaliti ako smatraju da prava njihove djece nisu ispunjena. Žalba se predaje školi. Ako se roditelji i škola ne slože, roditelji se mogu žaliti dalje općini. Žalba se također može diretno poslati Županskom uredu. Župan je posljednja žalbena instanca.