waxbarasho iyo xirfad

Wada shaqeynta guriga iyo iskuulka

Foreldre og skolebarn
Waalidiintu waa ku waajib kobcinta caruurtooda. Iskuulkuna waxuu ka rajeeynayaa waalidiinta iskaashi iyo isu kaalmeeyn ku wajahan xaga howlaha waxbarashada. Si ay caruurtuna waxbarasho fiican ka helaan iskuulka ,sidaa daraadeed waa muhiim in iskuulka iyo gurigaba iskaashadaan.

Waa muhiim in ardeyga, waalidiinta iyo macalimiintu wada hadlaan. Kana wada hadlaan horumarin xaga maadooyinka iyo sida ardeygu ku yahay iskuulkaba. Kulankaasina wuxuu dhacaa ugu yaraan labo jeer sanadkii.

Waa muhiim in la akhriyo qoraalada iskuulka ka yimaada dhammaantood. Ardayda waxa la soo siiyaa qorshaha laylisyada iyo casharada todobaakii/iyo mid muddo ah. Qorshoyaashan waxaad ka akhrisan kartaa waxa fasalka lagu dhigto iyo maadadaha laga shaqeeyo mudadan. Qorsheyeyaashan waxa ku yaalla oo kale farriimaha muhiimka ah ee waalidiinta iyo masuuliyiinta. Waalidiintu haddii ay wax su’aalo ah qabaan waxay la soo xidhiidhi karaan macalinka ama cid kale oo iskuulka ka shaqaysa.

Waa wax iska caadi ah in waalidiintu la kulmaan macalimiinta iyo waalidiinta kaleba. Waxeey ka wada hadlaan fasalka iyo degaanka waxbarasho, qorshayaasha iyo howlaha iskuulka. Wuxuuna dhacaa kulankan ugu yaraan labo jeer sanadkii. Kulumadaana waan fursad fiican oo waalidiintu isku bartaan.

Wax sax ah

Jawiga iskuulka

Caruurta gaarta da’da iskuulka waxay xaq u leeyihiin iskuul ku yaalo deegaan wanaagsan, kaasoo jir ahaan, dhaqan bulsheedkaba ku wanaagsan. Waxeey kaloo xaq u leeyihiin iskuul maalmeed eey ka heli karaan wanaag iyo nabadgelyo. Iyo waliba degaan wacan oo ku haboon waxbarashada.

Haddeey waalidiintu la noqoto in caruurtoodu helin tacliinteey xaqa u lahaayeen, weey ka dacwoon karaan. Cabashadoodana waxeey u gudbinayaan iskuulka. Haddii waalidiinta iyo iskuulka ku heshiin waayaan, waxeey waalidiintu cabashadooda u gudbisanayaan degmada. Tan ugu danbeyntii dacwadooda u diri karaan waa tan gobolka.