Eğitim ve yeterlilik

Okul aile işbirliği

Foreldre og skolebarn
Velilerin kendi çocuklarını yetiştirme sorumlulukları vardır. Okul velilerle işbirliği yaparak bu konuda onlara destek vermek istemektedir. Çocuğun okulda daha fazla öğrenebilmesi için okul ve aile işbirliği önemlidir.

Velilerle öğretmenin konuşmaları önemlidir. Çocuğun derslerinin nasıl olduğu, gelişimi ve okuldaki genel durumu hakkında konuşmalılar. Bu tür konuşmaların yılda en az iki kez yapılması gerekmektedir.

Velilerin okuldan gelen her türlü yazılı bilgilendirmeleri dikkatlice okumaları önemlidir. Çocuklara ders planları/ödev planları veya dönem planları verilir. Bu planlarda sınıfta farklı derslerde neler yapılacağı belirtilir. Velilere ve ebeveynlere gönderilen mesajlarda burada görülür. Veliler anlamadıkları ya da merak ettikleri bir durum olursa öğretmen ya da okuldan bir yetkiliyle iletişim kurabilir.

Velilerin öğretmenle ve diğer velilerle toplantı yapması olağandır. Toplantıda, sınıf ve sınıf ortamı, planlar ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunulur. Her yıl en az iki kez veli toplantısı yapılır. Bu tür toplantılarda diğer velilerle tanışma fırsatı da bulunur.

Bilgiler

Okul çevresi/ortamı

Okula giden çocukların hem fiziksel hem de psikososyal olarak iyi bir okul çevresine hakları vardır. Çocukların huzur ve güvence içinde oldukları bir okul gününe hakları vardır.

Çocuklarının haklarını kullanamadıklarını düşünen aileler itirazda bulunabilirler. İtiraz okula gönderilir. Okulun ve ailenin hemfikir olmaması halinde aile itirazını belediyeye götürebilir. Valilik son itiraz makamıdır.