Nền giáo dục và kỹ năng

Sự hợp tác với gia đình

Foreldre og skolebarn
Cha mẹ có trách nhiệm giáo dục con cái của mình. Nhà trường muốn hợp tác với cha mẹ và nâng đỡ họ trong công việc này. Để học sinh được học hỏi tối đa ở trường, điều tất yếu là nhà trường và gia đình hợp tác với nhau.

Điều quan trọng là học sinh, cha mẹ và thầy giáo nói chuyện với nhau. Họ phải nói chuyện về sự phát triển học hành và về cách sinh hoạt của học sinh tại trường học. Có ít nhất hai lần nói chuyện như thế mỗi năm.

Điều quan trọng là cha mẹ đọc và tìm hiểu kỹ tất cả các thông tin mà nhà trường gửi về. Học sinh nhận được chương trình làm bài và/ hoặc những chương trình từng thời kỳ. Trong các chương trình này, gia đình có thể đọc về những gì mà lớp đang học trong các môn khác nhau. Những thông báo quan trọng đến cha mẹ hay phụ huynh cũng được nêu lên trong các chương trình này. Cha mẹ có thể liên lạc với thầy giáo hoặc những người khác tại trường học nếu họ có điều gì thắc mắc.

Thông thường là cha mẹ gặp thầy giáo và các cha mẹ khác. Họ nói chuyện về lớp học, môi trường trong lớp, về các kế hoạch và sinh hoạt. Có ít nhất hai cuộc họp như thế mỗi năm. Việc quen biết với các cha mẹ khác trong những cuộc họp như thế rất tốt.

Sự kiện

Môi trường học đường

Học sinh được quyền có môi trường học đường tốt, cả về thể lý lẫn tâm lý xã hội. Trẻ em được quyền có ngày học ở trường mà chúng có thể cảm thấy thích thú và an toàn, và chúng được quyền có môi trường học hành tốt và thích nghi.

Cha mẹ có thể khiếu nại nếu họ nghĩ là các quyền lợi của con mình không được đáp ứng. Khiếu nại đó được gửi đến trường học. Nếu cha mẹ và nhà trường không đồng ý, cha mẹ có thể khiếu nại đến công xã. Văn phòng đại biểu chính phủ ở tỉnh là cơ quan khiếu nại sau cùng.