Utdanning og kompetanse

Videregående opplæring

Noen fakta om videregående opplæring:

  • All ungdom som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring.
  • Ungdommen må være ferdig med den videregående opplæringen innen det året han eller hun fyller 24 år.
  • Fylkeskommunen betaler for videregående opplæring og har plikt til å tilby slik opplæring til alle som har rett til det.
  • Videregående opplæring har studieforberedende retninger og yrkesfaglige retninger.

Elektriker Rørlegger Tømrer

Fakta

Grunnskolen og videregående skole

Ungdommer er ferdige med grunnskolen når de er rundt 16 år. Det fins ikke mange jobber for personer med kun grunnskolen, og de aller fleste velger derfor å fortsette på videregående skole.

I tillegg til offentlige videregående skoler fins det en del private skoler. På private skoler betaler familien skolepenger. De betaler likevel bare en egenandel, mens staten betaler resten av det skoleplassen egentlig koster.

I de fleste yrker og jobber i samfunnet i dag er det nødvendig med utdanning fra videregående skole eller høyere utdanning. Det er også nødvendig for velferdssamfunnet at flest mulig tar utdanning. På denne måten kan vi opprettholde verdiskapingen og skape nye arbeidsplasser. Uten et høyt utdanningsnivå i befolkningen vil det være vanskelig å beholde velferdssamfunnet og alle velferdsgodene.

Videregående opplæring er gratis.

Elevene låner lærebøker på skolen, men må kjøpe skrivesaker og liknende selv.