ပညာေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရး

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕

  • – အေျခခံပညာေက်ာင္း (သို႔) အလားတူစာေမးပြဲမ်ဳိးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးဆံုးခဲ့ေသာ လူငယ္တိုင္း ၃ ႏွစ္သင္တန္းျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရးကို သင္ယူပိုင္ခြင့္႐ွိသည္။
  • – လူငယ္ေက်ာင္းသားသည္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ျပည့္သည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရး ၿပီးဆံုးၿပီးသား ျဖစ္ရမည္။
  • – တိုင္း႐ံုးစိုက္ရာႃမိႈ႕နယ္က တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရး အတြက္ အကုန္အက်ခံရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္ပိုင္ခြင့္႐ွိသူအားလံုးကို သင္ခြင့္ေပးရန္ တာဝန္ႇသည္။
  • တကၠသိုလ္ဝင္တန္းပညာေရးတြင္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္ လမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္ရန္ လမ္းေၾကာင္း တို႔႐ွိသည္။

Elektriker Rørlegger Tømrer

အခ်က္အလက္

အေျခခံပညာေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္း

အသက် ၁၆ နှစ်လောက်မှာ လူငယ်တွေဟာ အခြေခံပညာကျောင်းကို ပြီးအောင်တက်ပြီးပါပြီ။ အခြေခံပညာကျောင်းရဲ့ပညာရေးအဆင့်လောက်နဲ့ ဝင်လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးက များများမတွေ့ရတာကြောင့် အားလုံးနီးပါးက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်း ဆက်တက်ဖို့ပဲ ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။

အစိုးရပိုင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းအခ်ဳိ႕လည္းေတြ႔ႏို္င္ေသးသည္။ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ မိသားစုကသာလွ်င္ ေက်ာင္းစရိတ္ေပးရသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကိုယ္တြက္က်စရိတ္မွ်သာ ေပးသြင္းရၿပီး အမွန္ကုန္က်သည့္ စရိတ္အမ်ားစုကို ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ ေပးေခ်သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းေနရာအမ်ားစုအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းႏွင့္ ၎ထက္ျမင့္ေသာ ပညာေရး႐ွိထားရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္အတြက္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ်အမ်ားဆံုး တကၠသိုလ္ပညာတတ္ေျမာက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အက်ဳိးအျမတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး အလုပ္ေနရာမ်ားလည္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္။ လူထုပညာေရးအဆင့္မျမင့္ပါက လူမႈဝန္ထမ္းလူ႔ေဘာင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးခံစားခြင့္မ်ားကို တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေက်ာင္းသည္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းမွငွားရမ္းႏိုင္သည့္တိုင္ စာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာႏွင့္အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကိုမူ မိမိဘာသာဝယ္ရသည္။