Arsimimi dhe kualifikimi

Arsimi i mesëm

Disa fakte për arsimin e mesëm

  • Të gjithë të rinjtë që kanë përfunduar shkollën fillore norvegjeze ose ekuivalente, kanë të drejtë për tre vjet të arsimit të mesëm.
  • Të rinjtë duhet të përfundojnë shkollën e mesme brenda vitit kur ai ose ajo i mbush 24 vjet.
  • Prefektura paguan shkollimin e mesëm, dhe janë të detyruar të ofrojnë këtë lloj shkollimi për të gjithë ata që kanë të drejtë për të.
  • Arsimi i mesëm ka drejtime përgatitore për studime dhe drejtime të shkollimit profesional.

Elektriker Rørlegger Tømrer

Faktet

Shkolla fillore dhe e mesme

Të rinjtë mbarojnë shkollën fillore, kur ata janë rreth 16 vjeçar. Nuk ka shumë vende punë për njerëz aq të ri, prandaj shumica e tyre, zgjedhin të vazhdojnë në shkollë të mesme.

Përveç shkollave të mesme shtetërore, ka edhe disa shkolla private. Në shkollat private, familja paguajnë shkollimin. Megjithatë, ata paguajnë vetëm një pjesëmarrje, ndërsa shteti paguan pjesën tjetër, që është çmimi i vërtetë sa kushton për një nxënës në shkollë.

Në shumicën e profesioneve dhe vendeve të punës në shoqërinë e sotme, është e nevojshme me arsim të mesëm ose arsimin e lartë. Është gjithashtu e nevojshme për shoqëri të mirëqenies që sa më shumë të jetë e mundur që të marrin arsimim. Në këtë mënyrë, mund të mbajmë krijimin e vlerave dhe për të krijuar vende të reja pune. Pa një nivel të lartë të arsimimit të popullsisë, do të jetë e vështirë për të ruajtur shoqërinë e mirëqenies dhe të gjitha të mirat e mirëqenies.

Arsimi i mesëm është falas.

Nxënësit huazojnë librat shkollore në shkollë, por duhet të blejnë mjetet për shkrim dhe të ngjashme.