การศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษามัธยมปลาย

ข้อเท็จจริงบางข้อเกี่ยวกับการศึกษระดับมัธยมปลาย

  • คนหนุ่มสาวทุกคนที่ผ่านการเข้าโรงเรียนประถมและมัธยม (หรือเทียบเท่า) มีสิทธิศึกษาระดับมัธยมปลายได้ 3 ปี.
  • นักเรียนต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายก่อนอายุ 24 ปี
  • เทศบาลเมืองเขตการปกครองจ่ายสำหรับการศึกษาระดับมัธยมปลายและต้องเสนอการศึกษานี้ให้กับทุกคนที่ทุกคนที่มีสิทธิ
  • โรงเรียนมัธยมตอนปลายเสนอการเตรียมตัวก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและ โปรแกรมหลักสูตรอาชีวะ.

Elektriker Rørlegger Tømrer