Nền giáo dục và kỹ năng

Bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề

Một vài dữ kiện về bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề

  • Tất cả thanh thiếu niên đã học xong trường cơ sở hoặc tương đương, được quyền học ba năm ở bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề.
  • Thanh thiếu niên đó phải hoàn tất bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề trước năm em tròn 24 tuổi.
  • Công xã tỉnh trả tiền cho bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề và có bổn phận cung ứng sự giảng dạy như thế cho những ai được quyền hưởng điều này.
  • Bậc trung học phổ thông hoặc trường nghề có các ngành.

Elektriker 水管工 Tømrer

Sự kiện

Trường cơ sở và trường trung học phổ thông hoặc trường nghề

Thanh thiếu niên học xong trường cơ sở khi họ khoảng 16 tuổi. Không có nhiều việc làm cho những người chỉ có trình độ ở trường học cơ sở và vì thế hầu hết đều quyết định tiếp tục học thêm ở bậc trung học phổ thông/ trường nghề.

Ngoài các trường trung học phổ thông hoặc trường nghề công, còn có một số trường tư. Tại các trường tư gia đình trả học phí. Tuy vậy họ chỉ trả một phần tiền tự trả, còn nhà nước trả phần còn lại các chi phí thực sự của chỗ học.

Hầu hết các ngành nghề và công việc tại Na uy hiện nay cần có trình độ từ trung học phổ thông/ trường nghề hoặc cao đẳng/ đại học. Điều cũng cần thiết cho xã hội phúc lợi là có nhiều người đi học. Bằng cách này ta có thể duy trì sự sáng tạo giá trị và tạo ra việc làm mới. Nếu dân chúng không có trình độ học vấn cao sẽ khó giữ được xã hội phúc lợi và tất cả những lợi ích phúc lợi.

Trường trung học phổ thông hoặc trường nghề là miễn phí.

Học sinh mượn sách tại trường, nhưng phải mua học cụ và các thứ tương tự.