آموزش و یادگیری

تحصیلات عالی

På forelesning
بعد از ختم دوره لیسه، شاگردان می توانند تحصیلات عالی خود را در دانشگاه یا انستیتوت ادامه دهند.

اکثر دانشگاه ها و انستیتوت ها در ناروی دولتی بوده و تحصیل برای محصلین رایگان می باشد. این دولت است که هزینه تحصیل را پرداخت می کند. با این حال، معمولاً محصلین مبلغی جزئی را به خاطر عوارض سمستر ـ یا عوارض تحصیل می پردازند. در ناروی انستیتوت های خصوصی نیز وجود دارد که در آنجا محصلین مبلغی را بعنوان سهمیه شخصی بابت تحصیلات شان می پردازند.
مخارج مربوط به مکاتب و دانشگاههای دولتی توسط دولت پرداخت می شود و تحصیل برای عموم رایگان می باشد. ولی در دوره تحصیلات عالی در دانشگاههای دولتی و خصوصی، این خود محصلین هستند که باید هزینه وسایل مورد ضرورت درسی را بپردازند. به این معنا که خودشان باید کتابهای درسی و وسایل مورد ضرورت شان را تهیه نمایند.

اگر چە تحصیل در دانشگاهها و انستیتوت ها رایگان می باشد، محصل برای تأمین مصارف دیگر در زمان تحصیل نیاز به پول دارد. بنابراین قرض گرفتن از صندوق قرضیه تحصیلی برای تأمین مصارفی چون کرایه خانه، غذا و چیزهای ضروری دیگر درجریان تحصیل یک امر معمول میباشد. از این طریق هر کس که خواسته باشد کاملاً بدون درنظرداشت اقتصاد خانواده می تواند وارد دانشگاه یا دیگر موسسات عالی گردد. بسیاری از محصلین برای داشتن پول کافی برای زندگی کردن ، کار هم می کنند.

فرصت های مساوی تحصیلی

یک جامعه مدرن وابسته به سطح بالای اشتغال زایی، تکنالوژی، تولید و نوآوری می باشد. به همین خاطر ناروی به اشخاص با تحصیلات عالی ضرورت دارد. به این خاطر دولت علاوه بر کمکهای دیگر فرصت های مساوی آموزشی برای همه ایجاد می کند.

حدود ۳۰ فیصد از اشخاص بالغ در ناروی دارای تحصیلات عالی می باشند. بیشتر و بیشتر جوانان وارد دوره تحصیلات عالی می شوند و سطح تحصیلات در ناروی همیشه در حال ارتقاع است. امروز بیش از ۶۰ فیصد از محصلین را خانم ها تشکیل میدهند و خانم ها داری سطح تحصیلی کمی بالاترنسبت به مردان می باشند.

همه افرادیکه دوره لیسه را به پایان رسانده اند میتوانند جهت شمولیت به انستیتوت و یا دانشگاه درخواست نمایند

Samordna opptak ورود به کالج ها و پوهنتون ها در ناروی توسط خدمات پذیرش در پوهنتون ها تنظیم می شود

واقعیت ها

صندوق قرضیه تحصیلی

صندوق قرضیه تحصیلی برای شاگردان و محصلین مقیم ناروی و محصلین نارویجی که مصروف تحصیل در در خارج استند معاش و قرضیه می پردازد.

صندوق قرضیه تحصیلی در کمک بە موارد زیر سهیم می باشد

  • از بین بردن عدم برابری و ترویج فرصت های مساوی که حق تعلیم و تربیه را بدون در نظر داشت موقعیت جغرافیایی، سن، جنسیت، وضعیت مای و اجتماعی می دهد.
  • حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیه تحت شرایط رضایت بخش برای کسب فعالیت های موثر تعلیمی انجام می شود.
  • تامین نمودن دسترسی جامعە بە نیروی کاری تحصیل کرده

جوانان نیز می توانند برای بورسیه ها و یا قرضه برای ادامه تحصیلات ابتدایی، متوسطه و فرا متوسطه درخواست نمایند.