การศึกษาและการเรียนรู้

การศึกษาในระดับอุดมศึกษา

På forelesning
หลังจากจบโรงเรียนมัธยมปลายแล้ว นักเรียนสามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยส่วนใหญ่ในนอร์เวย์เป็นของรัฐและนักเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน รัฐบาลเป็นคนจ่ายค่าเล่าเรียน อย่างไรก็ตาม เป็นปกติสำหรับนักเรียนที่จะจ่ายค่าเทอมหรือค่าสมัครเล็กน้อย ยังมีวิทยาลัยเอกชนจำนวนหนึ่งในนอร์เวย์ นักเรียนของวิทยาลัยเหล่านี้ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมสำหรับการเรียนของพวกเขา

รัฐบาลเป็นผู้จ่าย ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐ การศึกษาสำหรับประชากรไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดด้วยตัวเอง หมายความว่า พวกเขาต้องซื้อหนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องใช้ ด้วยเงินส่วนตัว

ถึงแม้ว่าการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยจะไม่เสียค่าเรียน แต่นักศึกษายังคงต้องการเงินเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่นักศึกษาจะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Lånekassen) สำหรับจ่ายค่าเช่าบ้าน อาหาร และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ วิธีการกู้ยืมเงินนี้ จึงเป็นโอกาสให้กับทุกคนที่ต้องการจะศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยไม่ต้องคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และนักศึกษาหลายคนยังทำงานควบคู่ไปกับการศึกษา เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต

โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

สังคมสมัยใหม่ต้องพึ่งพาระดับการจ้างงานสูง เทคโนโลยี การผลิตและนวัตกรรม นั่นคือทำไมนอร์เวย์จึงต้องการให้ประชากรมีการศึกษาสูง ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ รัฐบาลให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยเสนอโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันแก่ทุกคน

ผู้ใหญ่ในประเทศนอร์เวย์เกือบ 30% มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น และระดับการศึกษาในประเทศนอร์เวย์สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทุกวันนี้มีผู้หญิงมากกว่า 60% ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ และโดยทั่วไปผู้หญิงมีการศึกษาสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อย

นักเรียนที่ได้รับใบรับรองการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจากโรงเรียนมัธยมปลายสามารถสมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ หน่วยบริการการเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของนอร์เวย์จะประสานงานการเข้าเรียนกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ข้อเท็จจริง

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เสนอทุนการศึกษาและให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาในประเทศนอร์เวย์ รวมทั้งนักศึกษาชาวนอร์เวย์ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีส่วนช่วยโดย:

  • การกำจัดความไม่เท่าเทียมกันและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมกันที่ให้บุคคลทั้งหมดที่มีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ อายุ เพศ และสภาวะแวดล้อมทางสังคมหรือการเงิน
  • ให้แน่ใจว่าการศึกษาเกิดขึ้นภายหลักเงื่อนไขการทำงานที่น่าพอใจเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  • ให้การเข้าถึงทางสังคมต่อคนงานที่ได้รับการศึกษา

ผู้ใหญ่ยังสามารถสมัครทุนการศึกษาและ/หรือเงินกู้ยืมสำหรับการศึกษาระดับประถม มัธยม และมัธยมปลาย