Eğitim ve yeterlilik

Yüksek öğrenim

På forelesning
Lise eğitiminden sonra öğrenciler yüksek okulda ya da üniversitede yüksek öğrenime devam edebilirler.

Birçok üniversite ve yüksek okul kamuya aittir ve öğrenciler için eğitim ücretsizdir. Ödemeleri devlet üstlenir. Bununla birlikte öğrenciler az bir miktarda sömestir ve öğrenci harcı öderler. Özel yüksek okullarda vardır. Buralarda öğrenciler eğitime katkı payı öderler.

Kamu okul ve üniversitelerinin giderlerini kamu karşılar ve eğitim ücretsizdir. Hem kamu hem de özel yüksek eğitimde, kitapları, okul araç ve gereçlerini öğrenciler karşılamak zorundadır. Bu, ders planında yer alan ders kitaplarını ve okul için gerekli olan diğer araç ve gereçleri öğrencilerin satın almak zorunda olduğu anlamına gelir.

Üniversiteler ve yüksek okullar ücretsiz olsada, eğitim süresince diğer masraflar için paraya ihtiyaç duyulabilir. Bu masrafları karşılayabilmek için öğrenciler öğrencilik döneminlerinde Devlet Eğitim Burs ve Kredi Kurumu’ndan öğrenci kredisi alırlar ve bu krediyle ev kirası, yemek parası ve diğer masrafları karşılarlar. Böylece yüksek öğrenim görmek isteyen herkes, ailesinin ekonomisine bağlı kalmaksızın yüksek eğitim alma imkanı bulur. Birçok öğrenci eğitimin yanı sıra çalışarak geçimlerini sağlamaktadır.

Eşitlikçi bir eğitim olanağı

Modern bir toplumun göstergesi, yüksek istihdam, teknoloji, üretim ve yenilikçi olmasıdır. Bu nedenle Norveç’in yüksek eğitimli insanlara ihtiyacı vardır. Kamu da buna herkese adil eğitim imkanı sunarak katkıda bulunmaktadır.

Norveç toplumunun yaklaşık yüzde 30’u yüksek eğitime sahiptir. Gittikçe daha çok genç yüksek eğitim almakta ve Norveç’teki eğitim seviyesi yükselmektedir. Yüksek eğitim alanların yüzde 60’ından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Genel olarak kadınların eğitim seviyeleri erkeklerden biraz daha yüksektir.

Lise ve dengi okulu bitirmiş ve eğitim yeterliliği olan herkes yüksek okula ve üniversiteye girebilmek için müracaat edebilir. Koordine etme ve yerleştirme, yüksekokul ve üniversiteler kayıtlarını düzenler. Samordna opptak

Bilgiler

Devlet Eğitim Burs ve Kredi Kurumu

Norveç’te Devlet Eğitim Burs ve Kredi Kurumu öğrencilere, yüksek okul öğrencilerine, üniversite öğrencilerine ve yurt dışında okuyan Norveçli öğrencilere burs ve öğrenci kredisi verir.

Devlet Eğitim Burs ve Kredi Kurumunun sağladığı katkılarla:

  • coğrafi durum, yaş, cinsiyet ve ekonomik veya sosyal durum gözetilmeksizin, herkesin öğrenim görebilmesi için farklılıkları uzaklaştırmak ve eşitliği sağlamak.
  • öğrenimin etkili olabilmesi için eğitimin tatmin edici koşullarda yapılmasını sağlamak.
  • Toplumun eğitimli işgücünden yararlanmasını güvence altına almak.

İlokul ve lise öğrenimi için yetişkinler de burs ve/veya kredi talebinde bulunabilirler.