Utdanning og kompetanse

Voksne og utdanning

Voksen student Foto fra et norskkurs

Samfunnet endrer seg hele tida. Det kommer stadig ny teknologi, og dette har konsekvenser for arbeidslivet. Dette krever at arbeidstakerne må holde seg oppdatert og lære nye ferdigheter.

Voksne kan ta en helt ny utdanning, bygge videre på tidligere utdanning eller ta grunnskolefag for å møte de nye kravene fra arbeidslivet.

Mange arrangører tilbyr ulike kurs til voksne. Dette kan for eksempel være hobbykurs, språkkurs og kvalifiserende kurs. Staten finansierer ofte deler av disse kursene.

Kommunen har ansvaret for å tilby grunnskoleopplæring, og fylkeskommunene har ansvaret for å tilby videregående opplæring til voksne. Voksne med rett til grunnskole eller videregående opplæring skal få denne undervisningen gratis. Det fins også mange privatskoler som tilbyr videregående opplæring for voksne.

Arbeidssøkere kan få tilbud om ulike kurs gjennom NAV. Målet er å kvalifisere kursdeltakere til arbeid. NAV dekker kostnadene og betaler ofte også kurspenger til deltakerne på slike kurs.

Fakta

Voksnes rett til grunnskoleopplæring

Voksne som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring. Opplæringen er gratis. Kommunen kan gi mer informasjon om dette.

Voksnes rett til videregående opplæring

Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, eller ikke har fått godkjent fullført videregående opplæring i hjemlandet, har rett til videregående opplæring. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for dette.

Godkjenning av utdanning fra utlandet

Hvis du har lært et yrke i utlandet og ikke har papirer på dette, kan du få vist hva du kan gjennom yrkesprøving. Yrkesprøving er en metode som vurderer og godkjenner kompetanse på videregående skoles nivå, men du kan godt ha lært yrket uten å ha gått på skole. Se nettsidene til NOKUT for mer informasjon om dette.