Eğitim ve yeterlilik

Yetişkin ve eğitim

Yetişkin bir öğrenci Bir norveç kursundan fotograf

Toplum devamlı değişir. Sürekli gelen yeni teknolojinin çalışma yaşamı üzerinde etkileri olur. İşçilerin kendilerini yenilemelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini gerektirir.

Çalışma hayatının yeni taleplerini karşılamak için, yetişkinler tümüyle yeni bir eğitim alabilirler, önceki eğitimlerini geliştirebilirler veya ilkokul dersleri alabilirler.

Çok sayıda kurs düzenleyici yetişkinlere farklı kuslar sunar. Örneğin bunlar hobi kursu, lisan kursu ve kalifiye edici kurs olabilir. Bu kursların birkısmını genellikle devlet destekler.

Temel okul eğitimi sunmak belediyenin sorumluluğundadır. Büyük şehir belediyeleri yetişkinlere lise eğitimi sunma sorumluluğunu yüklenmiştir. Temel eğitime veya lise eğitimine hakkı nolan yetişkinler bu eğitimi ücretsiz alacaklardır. Yetişkinler için lise eğitimi veren çok sayıda özel okul da vardır.

İş arayanlar NAV aracılığıyla farklı kurs teklifleri alabilirler. Amaç kursa katılanları işe kalifiye etmektir. Bu tür kurslar için NAV masrafları karşılar ve genellikle kursa katılanlara kurs parası öder.

Bilgiler

Yetişkinlerin temel öğrenim hakkı

Temel öğrenime gereksinim duyan yetişkinlerin bu tür öğrenim görme hakkı bulunmaktadır. Eğitim ücretsizdir.Belediye bu konuda daha fazla bilgi verebilir.

Yetişkinlerin temel öğrenim hakkı

İlkokulu bitiren, ancak liseyi bitirmemiş olan yetişkinlerin lise öğrenimi hakları vardır. Bu konuda sorumluluğu büyük şehir belediyeleri yüklenmişlerdir.

Yabancı ülkede görülen öğrenimin tanımı

Ülke dışında bir meslek öğrendiyseniz ve bunu belgeleyemiyorsanız, meslek testi ile ne yapabildiğinizi gösterebilirsiniz. Meslek testi yeterliliği lise düzeyinde değerlendiren ve onaylayan bir yöntemdir. Ancak, okula gitmeden de meslek öğrenebilirsiniz. Bu konuda daha fazla bilgi için, bakınız www.nokut.no