Utdanning og kompetanse

Historisk utvikling

Norge har lange tradisjoner når det gjelder skole og utdanning. På 1700-tallet var den økonomiske situasjonen i landet svært dårlig. Likevel ble utdanning sett på som så viktig at det ble bestemt at alle barn skulle gå på skole, og at staten skulle betale for dette.

Guteklasse, 1885 Jenteskule, 1895

  • Allerede i første halvdel av 1700-tallet ble det innført obligatorisk, gratis skolegang for alle barn, både gutter og jenter. Tanken var at alle skulle lære å lese, slik at de kunne lese i Bibelen selv. Alle skulle også få undervisning i kristendom.
  • På den tida var det ikke vanlig å gå på skolen hver dag. Mange barn gikk på skolen annenhver dag eller bare noen uker i året.
  • Etter hvert kom det flere fag inn i skolen. Skriving, matematikk og sang ble for eksempel obligatoriske fag på begynnelsen av 1800-tallet.
  • I 1936 ble det bestemt at alle barn skulle gå minimum sju år på skole. Fra 1997 har det vært ti års opplæringsplikt.
  • Politikerne på Stortinget godkjenner alle læreplanene som brukes på forskjellige skoler. På denne måten blir innholdet i skolen ganske likt i hele landet.

Fakta

Historisk utvikling

1739: Den første skoleloven. Obligatoriske fag var kristendom og lesing.

1827: Ny skolelov. Skriving og regning ble obligatorisk.

1936: Enhetsskolen ble innført.

1969: Obligatorisk 9-årig grunnskole.

1997: Obligatorisk 10-årig grunnskole.

Innholdet i skolen

Innholdet i skolen har forandret seg mye i løpet av de 300 årene vi har hatt obligatorisk skolegang her i landet. På 1700-tallet var målet med undervisningen å gi elevene kunnskap om kristendommen. Senere ble opplæring i forskjellige typer praktiske ferdigheter som skriving, regning, matlaging, søm og snekring tatt inn i skolen.

Informasjon

I dag er det ganske lett å finne fram til informasjon. Barn bruker digitale verktøy fra de er små. Det er viktig å lære barna å finne fram til god informasjon og å være kritiske til den informasjonen de finner. Barna skal lære å tenke selvstendig. De skal lære å bruke den informasjonen de finner, til å løse ulike problemstillinger, og de skal lære å samarbeide med andre. I tillegg skal de lære faktakunnskap og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og rekning.