Obrazovanje i kompetencija

Istorijski / Povijesni razvoj

Norveška ima dugu tradiciju školstva i obrazovanja. U 18.stoljeću je ekonomska situacija u zemlji bila jako loša. Ipak, obrazovanje se gledalo kao vrlo bitno, te je odlučeno da će sva djeca ići u školu o državnom trošku.

Gutteklasse, 1885 Pikeskole, 1895

  • Već u prvom dijelu 18.stoljeća je uvedeno obavezno i besplatno školovanje za svu djecu. I za dječake i za curice. Misao je bila da bi sva djeca naučila čitati, kako bi sami mogli čitati Bibliju. Svi si također trebali imati vjeronauku.
  • U tom dobu nije bilo uobičajeno da se u školu ide svaki dan. Mnoga djeca su išta u školu svaki drugi dan ili samo neke od tjedana u godini.
  • Vremenom se pojavilo više predmeta u školi. Na primjer, pisanje, matematika i pjevanje postali su obavezni predmeti u početku 1900 stoljeća.
  • 1936 godine je odlučeno da sva djeca trebaju ići minimalno sedam godina u školu. Od 1997. godine postoji obavezno desetogodišnje školovanje.
  • Političari u Parlamentu odobrili su sve nastavne planove koji se koriste u raznim školama. Na ovaj je način sadržaj poprilično sličan u cijeloj zemlji.

Činjenice

Istorijski / povijesni razvoj

1739: Prvi Zakon o školi. Obavezni predmeti su bili kršćanstvo i čitanje.

1827: Novi Zakon o školi. Pisanje i računjanje postali su obavezni.

1936: Sveobuhvatna škola je uvedena.

1969: Obavezno 9-godišnje školovanje.

1997: Obavezno 10-godišnje školovanje.

Sadržaj u školi.

Sadržaj u školi se dosta promijenio u toku posljednjih 300 godina obaveznog školovanja ovdje u zemlji. U 18.stoljeću cilj sa nastavom je bio učenje o kršćanstvu. Kasnije je u školu uvedena obuka u raznim vrstama praktičnih vještina, kao što su pisanje, računanje, kuhanje, šivenje i stolarstvo.

Informacije

Danas se vrlo lako dolazi do informacija. Djeca koriste kompjutere i Internet od malih nogu. Bitno je djecu naučiti da pronađu dobre informacije, te biti kritični prema informaciji koju nađu.
Djeca trebaju naučiti samostalno razmišljati. Oni treba da nauče da koriste informaciju koju su našli da bi riješili razne probleme, a to će ih naučiti i suradnji sa drugima. Pored ovoga će naučiti osnovne vještine, kao čitanje, pisanje i matematiku.