Eğitim ve yeterlilik

Yetişkin ve eğitim

Okul ve eğitim konusunda Norveç’in çok gerilere giden gelenkleri vardır. 1700 yıllarında ülkedeki ekonomik durum oldukca kötüydü. Ancak, eğitim çok önemli görülerek, çocukların okula gitmesine ve devletin bunu için ödeme yapmasına karar verildi.

Gutteklasse, 1885 Pikeskole, 1895

  • Henüz 1700 yıllarının ilk yarısında, tüm çocuklar, hem erkekler hem de kızlar için zorunlu, ücretsiz olan eğitim getirildi. Düşünülen, herkesin incili okuyabilmeleri için okuma öğrenmesiydi. Herkes hristiyanlık dersi alacaktı.
  • O zamanlar her gün okula gitmek normal değıldi. Çok sayıda çocuk okula iki günde bir veya haftada bir kaç kez Gidiyordu.
  • Zamanla okuldaki ders sayısı arttı. 1800 yıllarının başında, örneğin, yazım, matematik ve şarkı zorunlu ders oldu.
  • 1936 yıllında bütün çocukların en az 7 yıl okula gitme zorunluluğu getirildi. 1997 yılından itibaren 10 yıl eğıtim zorunlulğu getirildi.
  • Farklı okullarda kullanılan bütün öğrenim planlarını parlamentodaki politikacılar onaylamaktadır. Bu şekilde okul kapsamı tüm ülkede oldukça eşit hale geldi.

Bilgiler

Tarihsel gelişim

1739: İlk düzenlenen okul yasası. Zorunlu dersler hristiyanlık ve okuma dersleriydi.

1827: Yeni okul yasası. Yazma ve hesaplama/matematik zorunlu hale geldi

1936: Herkese eşit okul sistemi hayata geçirildi.

1969: Zorunlu 9 – yıl ilkokul.

1997: Zorunlu 10 – yıl ilkokul.

Okulun kapsamı

Bu ülkede zorunlu eğitimin başlatılmasından sonraki 300 yıl içerisinde okulun kapsamı çok değişmiştir. 1700 yıllarında okulun hedefi öğrencilere hristiyanlık bilgisi vermek idi. Daha sonra yazma, hesaplama, yemek yapımı, dikiş ve marangozluk gibi farklı pratik yeteneklerde öğrenim verildi.

Bilgi

Bu gün bilgiye ulaşmak oldukca kolaylaştı. Çocuklar küçük yaştan itibaren bilgisayarlar ve internet kullanıyorlar. Çocuklalara iyi bilgiye ulaşmalarını ve ulaştıkları bilgiye kuşkuyla yaklaşmalarını öğretmek önemlidir.

Çocuklar özgürce düşünmeyi öğrenecekler. Buldukları bilgiyi farklı sorunları çözmek için kullanmayı ve birbirleriyle işbirliği yapmayı öğrenecekler. Ayrıca, gerçekleri ve okuma, yazma ve matematik gibi temel yetenekleri öğrenecekler.