Til læreren

Ny innvandrar i Noreg

Ny i Noreg

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet har utvikla sida nyinorge.no. Her finn du praktiske opplysningar frå offentlege etatar. Sjå sida her:Ny i Noreg

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert ulike artikler om innvandring og familieinnvandring. Ikkje alle artiklane er oppdaterte i forhold til siste lovendringane.

JURK

UDI – familieinnvandring