Til læreren

Ny innvandrer i Norge

Ny i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utviklet siden nyinorge.no. Her finner du praktiske opplysninger fra offentlige etater. Se siden her: Ny i Norge

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert ulike artikler om innvandring og familieinnvandring. Ikke alle artiklene er oppdaterte i forhold til siste lovendringene.

JURK

UDI – familieinnvandring