Til læreren

Ny innvandrer i Norge

Ny i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utviklet siden nyinorge.no. Her finner du praktiske opplysninger fra offentlige etater. Se siden her: Ny i Norge

 

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) har publisert ulike artikler om innvandring og familieinnvandring. Ikke alle artiklene er oppdaterte i forhold til siste lovendringene.

JURK

UDI – familieinnvandring

Oppgavene til “Ny innvandrer i Norge”

Norskopplæring
Det er ikke bare på norskkurs du lærer norsk!

Diskuter
Hvor kan du lære norsk?
Hva kan du gjøre selv for å lære norsk fortere?
Hvem kan du snakke norsk med?

Introduksjonsprogrammet
Det offentlige bruker store ressurser på å tilby flyktninger et introduksjonsprogram.

Hvorfor gjør det offentlige dette?

Hva kan introduksjonsprogrammet inneholde?

Diskuter mulighetene som blir gitt gjennom introduksjonsprogrammet.

Deltakelse i arbeids- og samfunnslivet
Språkpraksis
Diskuter språkpraksis som en metode i norskopplæringen.
Diskuter språkpraksis som en metode til å komme inn i norsk arbeidsliv.

Min kommune
Gå på hjemmesiden til kommunen du bor i, og let etter informasjon om for eksempel:
skoler
helsetjenester
kultur- og fritidsaktiviteter

Foreninger og organisasjoner
Hvilke foreninger og organisasjoner finnes der du bor?
Hvilke kunne du ha interesse av å være med i?

Hamda er flyktning
Hamda er flyktning. Hun kom til Norge for tre måneder siden og har fått introduksjonsprogram i en liten kommune. Hun er enslig mor med tre barn. Alle bor i Norge. Hamda har fullført grunnskole fra hjemlandet sitt, men hun har aldri vært i jobb. Nå skal hun og programrådgiveren lage en plan for introduksjonsprogrammet hennes.

Finn eksempler på mål for introduksjonsprogrammet til Hamda
Hvilke aktiviteter kan introduksjonsprogrammet hennes inneholde?
Tror du det er lett å skrive denne planen?
Tror du Hamda og programrådgiveren er enige?
Diskuter ulike utfordringer.

Alex går på norskkurs
Alex går på norskkurs. Han har fått tilbud om språkpraksisplass to dager i uka, men vet ikke om han vil. Han diskuterer med læreren sin.
Hvilke argumenter kan brukes for språkpraksis?
Hvilke argumenter kan brukes mot?

Rett eller galt oppgaver:

Alle innvandrere i Norge har plikt til å ta norskopplæring.

Det er oppholdstillatelsen som bestemmer om en innvandrer får gratis norskopplæring eller ikke.

De som selv må betale for norskopplæring, må ta minimum 600 timer.

Nordiske borgere har ikke plikt til å gå på norskkurs.

Alle må slutte på norskkurs etter 600 timer.

Må en statsborger fra et EØS-land søke om oppholdstillatelse i Norge?

Får alle som har familie i Norge oppholdstillatelse automatisk?

Har alle utlendinger i Norge samme oppholdsgrunnlag?

Er det mulig å få oppholdstillatelse i Norge på bakgrunn av sterke menneskelige hensyn?

Er det mulig å søke asyl i Norge?

Kommer alle flyktninger til Norge gjennom FN-systemet?