Ulike tjenester innvandrere kan få bruk for

Ulike tjenester innvandrere kan få bruk for

Den som er ny i Norge, får ofte kontakt med mange ulike kontorer og instanser. Dette gjelder for eksempel Folkeregisteret, barnehagekontoret, legesenteret, Skatteetaten og Nav.

Det er viktig å vite hva de ulike kontorene gjør, og hvordan man finner dem. Mange henvendelser til offentlige instanser og andre går via internett. Mange skjemaer kan hentes fra nettet, og man finner mye informasjon fra de ulike aktørene på nettsidene deres. Alle kommuner har en egen nettside med informasjon til innbyggerne.  

Skatteetaten skal sikre at skatter og avgifter blir betalt. Skattekortet er et elektronisk dokument som viser hvor mye skatt arbeidsgiveren din skal trekke før lønnen blir utbetalt til deg. Beløpet som arbeidsgiveren din trekker, kalles skattetrekk eller forskuddstrekk. Dette er kun en forhåndsbetaling av skatten som skattemyndighetene antar at du skal betale. Den endelige beregningen av skatten skjer vanligvis etter at kalenderåret er over. Du mottar informasjon om hvilket skattekort du har i en skattetrekksmelding. Du trenger ikke å levere dette til arbeidsgiveren din. Arbeidsgiveren din henter skattekortet ditt fra Skatteetaten elektronisk ved å bruke det norske identitetsnummeret ditt. De fleste av tjenestene til Skatteetaten kan ordnes på nettet: https://www.skatteetaten.no  

Folkeregisteret er en del av skatteetaten. Det er et offentlig register over alle personer som bor eller har vært bosatt i Norge. Alle som bytter adresse, må melde fra om dette til Folkeregisteret innen åtte dager etter flytting. Dette kan gjøres på nettet. Folkeregisteret har også ansvar for navnendringer og tildeling av fødselsnummer og D-nummer. Hvis man skal gifte seg, må man henvende seg til Folkeregisteret.  

Nav er et offentlig kontor som leverer mange ulike tjenester. Nav har blant annet ansvar for:

  • barnetrygd
  • kontantstøtte
  • sykepenger
  • dagpenger
  • uføretrygd
  • pensjon

Nav tilbyr også tjenester til de som ikke har jobb. Mange går på kurs som Nav betaler for, og målet med disse kursene er at deltakerne skal komme i jobb.  

Rett til tolk
I tida før en innvandrer har lært nok norsk, kan det være nødvendig å bruke tolk. Offentlig ansatte i for eksempel Nav, politiet og helsevesenet har plikt til å sørge for at informasjon og veiledning blir forstått. Derfor er tolk en rettighet innvandreren har, og det er det offentlige som skal betale for dette.