ስደተኞች ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የተለያዩ አገልግሎቶች

ስደተኞች ሊጠቀሙባቸው የሚችሉ የተለያዩ አገልግሎቶች

በኖርዌይ አዲስ የሆነ ሰው አብዛኛውን ግዜ ከተለያዩ ቢሮዎችና መንግስታዊ ድርጅቶች ጋር ይገናኛል። ከእነዚህም ውስጥ ብሔራዊ የህዝብ ምዝገባ፣ የመዋዕለ ህፃናት ጽ/ቤት፣ ሐኪም ቤት፣ የገቢዎች ባለስልጣን እና የሠራተኛና ማህበራዊ ዋስትና ጽ/ቤት (ናቭ) ይገኙበታል።

ከእነዚህ ውስጥ ጥቂቶቹን በዝርዝር እንመለከታለን።

መሥሪያ ቤቶቹ ምን ዓይነት አገልግሎት እንደሚሰጡና የት እንደሚገኙ በትክክል ማወቅ አስፈላጊ ነው። ለመንግስት አካላትና ለሌሎች መሥሪያ ቤቶች አሁን በአብዛኛው ጥያቄ የሚቀርበዉ በኢንተርኔት ነዉ። በየድርጅቶቹ ወይም በመሥሪያ ቤቶች ድረ-ገፅ ላይ ቅጾችና በርካታ መረጃዎች ስለሚገኙ እነዚህን ከኢንተርኔት በማውረድ መጠቀም ይቻላል። እያንዳንዱ ወረዳ (ኮሚዩነ) ለነዋሪዎች የሚያስፈልጉ መረጃዎችን የሚያስቀምጥበት ድረ-ገፅ አለዉ።  

የኖርዌይ ገቢዎች ባለሥልጣናት (Skatteetaten) የገቢዎች ባለሥልጣናት ግብር እና ቀረጥ መከፈሉን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለበት። ከገቢዎች ቅርንጫፍ ፅሕፈት ቤት የገቢ ግብር ከፋይነት ካርድ ማግኘት ይቻላል። ለመስራት ወይም ሌሎች ቀረጥ የሚከፈልባቸው ገቢዎችን ለማግኘት ይህ ካርድ ሊኖሮት ይገባል። ከገቢዎች ባለስልጣን ጋር የተያያዙ በርካታ አገልግሎቶች በ skatteetaten.no ድረ-ገፅ ማግኘት ይቻላል።

ብሔራዊ የህዝብ ምዝገባ ጽ/ቤት ብሔራዊ የህዝብ ምዝገባ ጽ/ቤት በገቢዎች ባለሥልጣናት ስር ነው። ይህ ጽ/ቤት ኖርዌይ ውስጥ አሁን ወይም ከአሁን በፊት በነዋሪነታቸው የሚታወቁ ሰዎችን ዝርዝር በሙሉ መዝግቦ የያዘ ጽ/ቤት ነው። ነዋሪዎች የመኖሪያ አድራሻቸውን ሲቀይሩ በስምንት ቀናት ውስጥ አዲሱ አድራሻቸውን ለጽ/ቤት ቤቱ ማሳወቅ አለባቸዉ። ይህ በኢንተርኔት አማካይነት ሊደረግ ይችላል። የህዝብ ምዝገባ ጽ/ቤቱ በተጨማሪም የስም ለወጥ ማድረግ፣ የግል መታወቂያ ቁጥር እና ጊዜያዊ የግል መታወቂያ ቁጥር(D ቁጥር) ማደል ኃላፊነት አለበት። ጋብቻ የሚመሰርቱ ከሆነ ይህን ጽ/ቤት ማሳወቅ አለብዎት።

የሠራተኛና ማህበራዊ ዋስትና አገልግሎት (ናቭ) በርካታ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጥ የመንግሥት ጽ/ቤት ነዉ።
የናቭ ኃላፊነቶች የሚከተሉት ናቸው፡-

  • የልጆች አበል መስጠት
  • የገንዘብ ድጋፍ መስጠት (ልጆቻቸዉን መዋዕለ ህጻናት ከመላክ ፈንታ ቤት ዉስጥ ለሚያቆዩ ወላጆች)
  • በህመም ከስራ መስተጓጎል ክፍያ መስጠት
  • የሥራ አልቦነት አበል መክፈል
  • የጤና ጉድለት ጡረተኛ አበል መክፈል
  • pየእድሜ ጡረተኞች አበል መክፈል

ናቭ ለሥራ አጦች የተለያዩ አገልግሎቶችን በተጨማሪ ይሰጣል። ብዙዎች ናቭ ከፍሎላቸው፥ ዓላማው ተሳታፊዎቹ ሥራ ማግኘት እንዲችሉ የሚረዳ የሆነ ትምህርት ይወስዳሉ።

አስተርጓሚ የማግኘት መብት
አንድ ፍልሰተኛ የኖርዌይኛ ቋንቋን በደንብ ከመልመዱ በፊት ባሉት ጊዜያት አስተርጓሚ ሊያስፈልገው ይችላል። በመንግሥት መሥሪያ ቤት ሠራተኞች ለምሳሌ ናቭ፣ በፖሊስ እና በጤና ተቋማት የሚሰሩ ሠራተኞች የሚሰጡት መረጃና መምርያ ፍልሰተኛዉ በደንብ መረዳት መቻሉን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለባቸዉ። ስለዚህ ፍልሰተኞች አስተርጓሚ የማግኘት መብት ያላቸዉ ሲሆን፣ ወጪው የሚሸፈነዉ በመንግሥት ነዉ።