Razne usluge koje doseljenicima mogu biti korisne

Razne usluge koje doseljenicima mogu biti korisne

Nove osobe u Norveškoj često stupe u kontakt s mnogim raznim uredima i ustanovama. Ovo važi, na primjer za Matični ured (Folkeregistret), ured za obdaništa, ljekarski centri, porezna uprava i služba za socijalno i radno osiguranje (Nav).

Neke od ovih ureda ćemo razmotriti malo podrobnije.

Bitno je znati njihovu funkciju i kako doći do njih. Mnogi se javnim i ostalim ustanovama obraćaju sada putem Interneta. Mnogi su formulari dostupni na Internetu, isto tako moguće je naći dosta informacija od različitih aktera na njihovim web-stranicama. Sve općine imaju svoju Internet stranicu sa informacijama za građane

Porezna uprava je odgovorna da porezi i dažbine budu plaćeni. Ukoliko će te raditi u Norveškoj, potrebna Vam je porezna kartica. Prvi put kada naručujete poreznu karticu, morate je sami poručiti na www.skatteetaten.no Kartica će biti poslana Vašem poslodavcu i pokazuje koliko će se poreza odbijati od Vaše mjesečne plate.

Matični ured (Folkeregister) je jedan dio Porezne uprave. To je jedan javni registar svih osoba koje žive ili su bili nastanjeni u Norveškoj. Svi koji mijenjaju adresu moraju to prijaviti Matičnom uredu u roku od osam dana nakon selidbe. To se može uraditi putem Interneta. Matični ured je također odgovoran za promijene imena i dodjelu jedinstvenog matičnog broja, te i D-broja. Osobe koje se žele vjenčati moraju se obratiti Matičnom uredu.  

Nav je jedan javni ured koji nudi mnoge razne usluge Nav između ostalog ima odgovornost za:

  • dječji doplatak
  • novčanu naknadu (daje se roditeljima koji odsustvuju s posla do treće godine starosti svog djeteta umjesto da dijete ide u obdanište)
  • novčanu naknadu za bolovanje
  • dnevnu nadoknadu (pri nezaposlenosti)
  • invalidsku mirovinu
  • mirovinu/penziju

Nav također nudi usluge nezaposlenima. Mnogi idu na kurs koji se financira od strane Nav-a sa ciljem da učesnici tih kurseva nađu posao.

Pravo na tumača U vremenu prije nego je naseljenik naučio norveški jezik, može biti neophodno koristiti tumača. Zaposleni u javnim ustanovama, na primjer u Nav-u, Policiji i zdravstvu imaju obavezu da osiguraju da se informacije i uputstva razumiju. Zbog toga naseljenici imaju pravo na usluge tumača, na račun javnih službi.