บริการหลากลายที่มีให้กับผู้อพยพ

บริการหลากลายที่มีให้กับผู้อพยพ

ผู้อพยพใหม่ที่มาถึงนอร์เวย์ต้องติดต่อกับองค์กร์และเจ้าหน้าที่หลากหลายแตกต่างกันบ่อยๆ ซึ่งรวมถึงสำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติ สำนักงานโรงเรียนอนุบาล ศูนย์การแพทย์ท้องถิ่น หน่วยงานจัดเก็บภาษี และหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ รายละเอียดขององค์กร์เหล่านี้แสดงไว้ด้านล่าง ซึ่งเราจะดูบางเรื่องมากขึ้นเล็กน้อย มันสำคัญที่ต้องรู้ว่าองค์กรที่แตกต่างกันทำอะไรและหาได้ที่ไหน ติดต่อโดยตรงกับองค์กรต่างๆ มากมาย ในขณะที่บางองค์กรต้องติดต่อทางอินเตอร์เน็ต แบบฟอร์มหลากหลายสามารถดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตและข้อมูลส่วนมากสามารถหาได้บนเว็บไซต์สำหรับองค์กรที่หลากหลายแตกต่างกัน ทุกๆ เทศบาลเมืองจะมีเว็บไซต์ของตัวเองซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้พักอาศัย   หน่วยงานจัดเก็บภาษี(Skatteetaten) หน่วยงานจัดเก็บภาษีมีหน้าที่เก็บภาษีและรายได้อื่นๆ สามารถรับบัตรการหักภาษีได้ที่สำนักงานภาษี ต้องใช้บัตรนี้เพื่อให้ได้รับการจ้างงานหรือได้รับรายได้ที่ต้องเสียภาษีอื่นๆ เรื่องเกี่ยวกับภาษีส่วนมากสามารถจัดการทางออนไลน์ได้   สำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติ (Folkeregisteret) สำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานจัดเก็บภาษี เป็นหน่วยงานทะเบียนรัฐของคนที่กำลังจะมาอาศัยอยู่หรือคนที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์แล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่ จะต้องแจ้งที่อยู่ใหม่ต่อสำนักทะเบียนประชากรแห่งชาติภายใน 8 วันนับจากวันย้าย สามารถแจ้งออนไลน์ได้   หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ (NAV) หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานเป็นหน่วยงานรัฐที่มีการบริการหลากหลาย หน่วยงานนี้รับผิดชอบเรื่องต่อไปนี้:

  • ผลประโยชน์ของเด็ก
  • ผลประโยชน์ที่เป็นเงินสดให้กับพ่อแม่ที่อยู่กับบ้านที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • ผลประโยชน์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย
  • ผลประโยชน์ของผู้ว่างงาน
  • ผลประโยชน์ทุพพลภาพ
  • เงินบำนาญ

หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ยังเสนอบริการให้กับผู้ว่างงานด้วย ผู้หางานจำนวนมากเข้าร่วมหลักสูตรที่จ่ายเงินให้โดยหน่วยงานสวัสดิการและแรงงานอร์เวย์โดยมีจุดหมายให้ผู้เข้าร่วมหางานทำได้   สิทธิในการมีล่าม ก่อนที่ผู้อพยพจะได้เรียนรู้ภาษานอร์เวย์อย่างเพียงพอ เขาหรือเธออาจต้องการล่าม ตัวอย่างเช่น ข้าราชการพลเรือนที่ทำงานที่หน่วยงานสวัสดิการและแรงงานนอร์เวย์ ตำรวจ และหน่วยงานสุขภาพสาธารณะต้องให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เข้าใจ ดังนั้นล่ามเป็นสิทธิที่ผู้อพยพได้รับและหน่วยงานรัฐเป็นผู้จ่ายเงิน