Göçmenlerin yararlanabileceği farklı hizmetler

Göçmenlerin yararlanabileceği farklı hizmetler

Norveç’e yeni gelen bir şahıs genellikle farklı makam ve mercilerle iletişim halinde olur. Örneğin: Nüfus İdaresi, Kreş Bürosu, Sağlık Merkezi, Vergi Dairesi ve İşkur gibi.

Şimdi bunları biraz yakından inceleyelim. Farklı makam ve mercilerin neler yaptıklarını ve bunlara nasıl ulaşılabileceğini bilmek önemlidir. Resmi makam ve mercilere yapılan müracaatların birçoğu internet üzerinden yapılmaktadır. Birçok form internetten indirilebilir ve orada farklı birimlerle ilgili birçok bilgiye erişilebilinir. Her belediyenin, belediye sınırları içinde oturan insanları bilgilendirme amaçlı internet sayfası vardır.

Vergi Dairesi vergiler ve haçların ödenmesini garanti altına alacaktır. Vergi kartı elektronik bir belgedir. Bu belge, işvereninizin sizin alacağınız net maaştan önce ne kadar vergi kesintisi yapacağını gösterir. İşvereninizin yapmış olduğu bu kesintiye vergi kesintisi yada peşin vergi kesintisi (stopaj) denir. Yapılan stopaj sadece vergi dairesinin sizin ödemenizi öngördüğü miktardır. Normalde asıl vergi hesaplaması her yıl takvim yılının sona ermesiyle birlikte hesaplanır. Hangi vergi kartına stopaj yapılacağı ile ilgili bilgilendirilirsiniz. Bunu işvereninize vermenize gerek yoktur. İşvereniniz Norveç şahıs numaranızı kullanmak suretiyle, vergi kartınızı bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden elektronik olarak alır. Vergi dairesinin hizmetlerinin birçoğunu internetten ayarlayabilirsiniz/düzenleyebilirsiniz: www.skatteetaten.no

Nüfus İdaresi Nüfus İdaresi Vergi dairesinin bir parçasıdır. Burası Norveç’te ikamet eden ya da etmiş olan insanların kayıtlarının bulunduğu resmi bir kurumdur. Adres değişikliği yapanların en geç sekiz gün içinde Nüfus İdaresine bildirim yapma zorunlulukları vardır. Bu işlem internet üzerinden yapılabilir. Nüfus İdaresinin ayrıca isim değişikliği, şahıs numarası ve kimlik verme görevleri de vardır.

İşkur Bu resmi kurum birçok konuda hizmet sunmaktadır. İşkur`un sorumluluk alanındaki hizmetler:

  • Çocuk parası
  • Hastalık parası
  • Günlük ödenek
  • Malüllük ödeneği
  • Emeklilik

İşkur, iş ihtiyacı olanlara iş bulma hizmeti de vermektedir. Birçok insan kursa gider ve kurs ücretini kurum öder. Buradaki amaç kursa gidenleri işe kazandırmaktır.

Tercüman hakkı Göçmenlerin Norveççe öğrenme süreci içerisinde tercüman kullanmaları gerekli olabilir. Resmi kurumlarda çalışanların (İşkur, Polis ve Sağlık Birimleri gibi.) verdikleri bilgilendirme ve rehberliği anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlama yükümlülükleri vardır. Bu nedenle göçmenlerin tercüman bulundurma hakları vardır ve tercüman ücreti ilgili resmi kurum tarafından ödenir.