Các dịch vụ khác nhau à ngoại kiều có thể cần dùng đến!

Các dịch vụ khác nhau à ngoại kiều có thể cần dùng đến!

Người mới đến Na uy thường có sự tiếp xúc với nhiều văn phòng và cơ quan khác nhau. Điều này nói đến, chẳng hạn như: Phòng Hộ Tịch, văn phòng vườn trẻ, bác sĩ, Phòng Thuế Vụ và Nav. Ở đây chúng ta sẽ xem kỹ hơn về một số các văn phòng này. Điều quan trọng cần biết các văn phòng khác nhau này có phần hành gì, và làm thế nào để tìm đến các văn phòng đó. Hiện nay nhiều liên hệ với các cơ quan công quyền và các văn phòng khác được thực hiện qua mạng internet. Người ta có thể tìm nhiều thông tin của các cơ quan trên trang web của họ, và nhiều mẫu đơn có thể tải xuống từ đấy. Mọi công xã đều có trang web riêng với các thông tin cho cư dân.

Phòng Thuế Vụ có trách nhiệm để người dân trả thuế và các lệ phí. Bạn có thể đặt xin thẻ thuế ở Phòng Thuế Vụ. Bạn cần đến thẻ thuế khi có việc làm hoặc nhận một thu nhập khác có bổn phận trả thuế. Hầu hết các dịch vụ của Phòng Thuế Vụ có thể giải quyết trên trang web: www.skatteetaten.no

Phòng Hộ Tịch là một phần của Phòng Thuế Vụ. Đây là nơi đăng kiểm danh sách tất cả những ai đã hoặc đang cư trú tại Na uy. Khi đổi địa chỉ, mọi người phải thông báo cho Phòng Hộ Tịch biết nội trong vòng tám ngày sau khi thay đổi chỗ ở. Có thể thực hiện việc này qua mạng internet. Phòng Hộ Tịch cũng có trách nhiệm về việc thay đổi tên và cấp số cá nhân, số D. Khi lập gia đình, cần phải liên lạc với Phòng Hộ Tịch.

Nav là một cơ quan công quyền cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. Trong số đó, Nav có trách nhiệm về:

  • trợ cấp thiếu nhi
  • trợ cấp nhi đồng
  • tiền bịnh
  • trợ cấp thất nghiệp
  • trợ cấp mất khả năng lao động
  • tiền hưu

Nav cũng cung ứng các dịch vụ cho những người không có việc làm. Nhiều người đi học các khoá học do Nav trả tiền, và mục đích của những khoá học này là để tham dự viên sẽ có việc làm.

Quyền được dùng thông dịch viên

Trong thời gian khi chưa học đủ tiếng Na uy, ngoại kiều có thể cần dùng đến thông dịch viên. Các công chức chẳng hạn của Nav, cảnh sát và ngành y tế có bổn phận thu xếp để các thông tin và hướng dẫn được thông hiểu. Vì thế, ngoại kiều có quyền dùng thông dịch viên, và các chi phí này được chính quyền đài thọ.