Toàn dân có việc làm!

Toàn dân có việc làm!

Mục tiêu đề ra là càng nhiều người có việc làm càng tốt. Nạn thất nghiệp tại Na uy khá thấp. Bạn có thể đọc thêm về tình trạng thất nghiệp trên các trang web của Sở Thống kê Trung ương: www.ssb.no/arbeid-og-lonn?de=Arbeidsledighet. Hàng năm nhà nước có những nỗ lực lớn lao đẩy mạnh các biện pháp nhằm tạo ra hoặc duy trì chỗ làm việc. Dưới đây là vài thí dụ về các biện pháp như thế:

  • Nhà nước có thể tài trợ các hãng xưởng gặp khó khăn trong một thời gian để hãng xưởng này không phải đóng cửa hoặc cắt giảm nhân viên.
  • Chính quyền có thể tác động mức thu nhập của người dân qua các cuộc thương lượng về lương bổng và chính sách lãi suất.
  • Nhà nước có thể giảm các lệ phí và thuế cho các hãng xưởng.
  • Nhà nước có thể tác động việc tuyển dụng nhân viên tại các công sở. Hiện nay có khoảng 750 000 người làm việc trong lãnh vực này.
  • Có thể giảm giờ làm việc hoặc hạ thấp tuổi về hưu.

Nav
Chính quyền dùng nhiều tiền qua Nav vào các khóa học khác nhau về thị trường lao động. Các khóa học này góp phần nâng cao khả năng để tham dự viên có thể đi làm. Ngoài ra tham dự viên nhận được tiền thất nghiệp hoặc trợ cấp cá nhân khi học các khóa này. Nav có thể giúp phụ cấp lương. Điều này nghĩa là họ cùng với hãng xưởng trả lương trong một thời gian nếu việc này có thể giúp người xin việc trở thành nhân viên chính thức hay tạm thời. Nav hợp tác với nhiều hãng xưởng về thỏa thuận đời sống lao động hòa nhập (IA-avtalen). Hậu ý của thỏa thuận này là:

  • chính quyền và hãng xưởng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người nghỉ bịnh lâu dài trở lại việc làm
  • chính quyền và hãng xưởng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật làm việc dễ dàng hơn
  • nhân công lớn tuổi có thể được làm việc lâu hơn

Tại Na uy, tất cả những người tỵ nạn mới đến được chính quyền địa phương cung ứng chương trình dẫn nhập. Người tham dự chương trình này sẽ được học miễn phí về tiếng Na uy và giáo dục công dân. Trong thời gian tham dự chương trình này, nhiều người được thực tập tiếng Na uy hoặc thực tập làm việc tại các hãng xưởng khác nhau. Mục đích của chương trình này là để tham dự viên có đủ khả năng để đi làm hoặc đi học thêm. Chương trình dẫn nhập thường kéo dài trong hai năm khi học trọn thời gian, và tham dự viên nhận được trợ cấp khi tham dự chương trình dẫn nhập.

Người không có việc làm trong thời gian dài và lệ thuộc vào trợ cấp xã hội, có thể được cung ứng tham dự chương trình nâng cao khả năng qua Nav. Chương trình nâng cao khả năng cung cấp sự huấn luyện và tập luyện lao động thích hợp với từng tham dự viên để họ dễ có được việc làm hơn. Chương trình nâng cao khả năng thường kéo dài cho đến một năm khi học trọn thời gian, và tham dự viên nhận được trợ cấp khi tham dự chương trình này.

Các hãng xưởng có thể được tài trợ để tiến hành các khóa học cho những nhân viên cần học thêm về cách đọc, cách viết, môn toán và vi tính. Bằng cách này, nhân viên có đủ khả năng để giữ việc họ đang có hoặc để xin các việc làm khác.