Porodični/Obiteljski život

  • Šta je porodica/obitelj?
  • Koje sličnosti i razlike u porodičnom/obiteljskom životu i vaspitanju/odgoju djece postoje u različitim kulturama koje poznajete?
  • Na koji način preseljenje u drugu zemlju utiče/utječe na porodični/obiteljski život? Mogu li članovi porodice/obitelji to različito doživjeti?

Lijepo je živjeti skupa u jednoj porodici/obitelji, ali je to ponekad puno izazova. Još i kada se porodica/obitelj preseli u novu zemlju, mogu se pojaviti izazovi na koje se nije unaprijed mislilo. Djeca i odrasli susreću se s novim jezikom i novom kulturom u školi i na poslu. Istovremeno/Istodobno, nostalgija za ljudima i mjestima, koja smo napustili, može biti velika. Različiti članovi porodice/obitelji mogu različito reagovati/reagirati na to. Tada su važni međusobna podrška, razgovori i pronalaženje načina da se krene dalje.

Tips til undervisningen

Hva en tenker på når en snakker om familie, kan være individuelt. Noen tenker på kjernefamilien, andre inkluderer fettere og kusiner, tanter og onkler.

Hva som defineres som familie i Norge har endret seg den siste tiden. Nå kan en kjernefamilie bestå av en enslig mor eller far med barn, to mødre med barn eller to fedre med barn osv.

Snakk om kunstverket

En mor fletter håret til sin datter. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Håret flettes» malt av Christian Krogh (1888).

Tips til undervisninga

Det kan vere individuelt kva folk tenkjer på når vi snakkar om familie. Nokre tenkjer på kjernefamilien, medan andre inkluderer fetrar og kusiner, tanter og onklar.

Kva som blir definert som familie her i Noreg, har endra seg dei siste åra. No kan ein kjernefamilie vere ei einsleg mor eller ein einsleg far med barn, to mødrer med barn eller to fedrar med barn osv.

Snakk om kunstverket

En mor fletter håret til sin datter. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Håret flettes» malt av Christian Krogh (1888).