Familieliv

  • Hva er en familie?
  • Hvilke likheter og ulikheter i familieliv og barneoppdragelse er det i forskjellige kulturer du kjenner til?
  • Hvordan påvirker det familielivet å flytte til et annet land? Kan familiemedlemmer oppleve dette forskjellig?

Å leve sammen i en familie er hyggelig, men noen ganger også utfordrende. Når familien i tillegg flytter til et nytt land, kan det oppstå utfordringer som man kanskje ikke har tenkt over på forhånd. Barn og voksne møter et nytt språk og en ny kultur på skole og på arbeid. Samtidig kan savnet etter mennesker og steder man har forlatt, være stort. De ulike medlemmene i familien kan reagere forskjellig på dette. Da er det viktig å støtte hverandre, snakke sammen og finne måter å komme videre på.

Tips til undervisningen

Hva en tenker på når en snakker om familie, kan være individuelt. Noen tenker på kjernefamilien, andre inkluderer fettere og kusiner, tanter og onkler.

Hva som defineres som familie i Norge har endret seg den siste tiden. Nå kan en kjernefamilie bestå av en enslig mor eller far med barn, to mødre med barn eller to fedre med barn osv.

Snakk om kunstverket

En mor fletter håret til sin datter. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Håret flettes» malt av Christian Krogh (1888).

Tips til undervisninga

Det kan vere individuelt kva folk tenkjer på når vi snakkar om familie. Nokre tenkjer på kjernefamilien, medan andre inkluderer fetrar og kusiner, tanter og onklar.

Kva som blir definert som familie her i Noreg, har endra seg dei siste åra. No kan ein kjernefamilie vere ei einsleg mor eller ein einsleg far med barn, to mødrer med barn eller to fedrar med barn osv.

Snakk om kunstverket

En mor fletter håret til sin datter. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Håret flettes» malt av Christian Krogh (1888).