Bærekraft

  • Diskuter begrepet bærekraftig utvikling. Hva betyr det i praksis? Hva betyr det for hvert enkelt menneske?
  • Har dere noen eksempler på bærekraftig utvikling?
  • Har dere noen eksempler på utvikling som ikke er bærekraftig?

På slutten av 1980-årene kom begrepet bærekraftig utvikling inn i verdens språk. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling ble opprettet av FN i 1983. Den ble ledet av den tidligere norske statsministeren Gro Harlem Brundtland og ble derfor gjerne omtalt som Brundtlandkommisjonen. Kommisjonen leverte sin innstilling i 1987, og begrepet bærekraftig utvikling gikk som en rød tråd gjennom rapporten.

Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som sørger for at menneskene får sine forbruksbehov dekket, samtidig som vi ikke ødelegger mulighetene for de generasjonene som kommer etter oss.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om bærekraftig utvikling: kortreist mat og andre varer, kollektivtransport til fordel for privatbilisme, økologisk jordbruk, sprøytemidler, kjøttproduksjon og kjøttforbruk, bruk-og-kast, overkjøp av varer, søppelhåndtering, fordeling av goder globalt sett, klimaendringer, bruk av naturressurser

Snakk om kunstverket

Skog, knauser og mose i dystert motiv. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Utdøende urskog» malt av August Cappelen (1852).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om berekraftig utvikling: kortreist mat og andre varer, kollektivtransport og privatbilisme, økologisk jordbruk, sprøytemiddel, kjøtproduksjon og kjøtforbruk, bruk-og-kast, overkjøp av varer, søppelhandtering, fordeling av gode i eit globalt perspektiv, klimaendringar, bruk av naturressursar

Snakk om kunstverket

Skog, knauser og mose i dystert motiv. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Utdøende urskog» malt av August Cappelen (1852).