Održivost

  • Prodiskutujte/Prodiskutirajte o pojmu održivi razvoj. Šta to znači u praksi? Šta to znači za svakog pojedinca?
  • Imate li neke primjere održivog razvoja?
  • Imate li neke primjere razvoja koji nije održiv?

Krajem 1980-ih godina pojam održivi razvoj se pojavio u jezicima svijeta. Ujedinjene nacije/narodi su 1983. osnovale Svjetsku komisiju za životnu sredinu/okoliš i razvoj. Na njenom čelu je bila nekadašnja norveška premijerka Gro Harlem Brundtland i stoga se često naziva Brundtland-komisijom. Komisija je predala svoj stav 1987. i pojam održivi razvoj je kao crvena nit prožimao cijeli izvještaj.

Održivi razvoj je društveni razvoj koji obezbjeđuje/osigurava da građanima budu podmirene/namirene potrošačke potrebe, a da se pritom istovremeno/istodobno ne unište mogućnosti generacijama/naraštajima koje će doći poslije nas.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Stikkord til diskusjonen om bærekraftig utvikling: kortreist mat og andre varer, kollektivtransport til fordel for privatbilisme, økologisk jordbruk, sprøytemidler, kjøttproduksjon og kjøttforbruk, bruk-og-kast, overkjøp av varer, søppelhåndtering, fordeling av goder globalt sett, klimaendringer, bruk av naturressurser

Snakk om kunstverket

Skog, knauser og mose i dystert motiv. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Utdøende urskog» malt av August Cappelen (1852).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Stikkord til diskusjonen om berekraftig utvikling: kortreist mat og andre varer, kollektivtransport og privatbilisme, økologisk jordbruk, sprøytemiddel, kjøtproduksjon og kjøtforbruk, bruk-og-kast, overkjøp av varer, søppelhandtering, fordeling av gode i eit globalt perspektiv, klimaendringar, bruk av naturressursar

Snakk om kunstverket

Skog, knauser og mose i dystert motiv. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Jacques Lathion «Utdøende urskog» malt av August Cappelen (1852).