Fritid

  • Hva forbinder du med fritid?
  • Hva er det vanlig å gjøre i fritiden i land du kjenner godt.
  • Kan du gjøre de samme tingene i fritiden din her i Norge som du kunne før?
  • Hva liker du best å gjøre i fritiden din?
  • Har menn og kvinner like mye fritid?

Fritid er den tiden i døgnet som vi ikke bruker til å jobbe, spise, sove eller til å gjøre andre pålagte oppgaver. Vi kan si at fritiden er den tiden vi bestemmer over selv, mer eller mindre. Det er ikke alltid så lett å sette en klar grense mellom fritid og arbeid, eller mellom fritid og en oppgave hjemme.

Kona: Du må klippe gresset! Det er blitt så langt.
Mannen: Jeg synes det er fint som det er, jeg.
Kona: Nei! Det er for langt!

Kona: Jeg setter med ned med PC-en en halv times tid. Jeg må gå gjennom noen e-poster fra jobben.
Mannen: Du har jo fri nå. Du jobber vel ikke gratis?
Kona: Jeg synes det er greit å være oppdatert. Da er jeg bedre forberedt til i morgen.

  • Snakk sammen om situasjonene over. Hva er fritid? Hva er arbeid?

Tips til undervisningen

Begrepet fritid kan være fremmed for en del deltakere. Kvinner og menn kan ha ulikt forhold til bruken av fritid. Skillet mellom arbeid og fritid er ikke nødvendigvis like tydelig i alles liv. Er organiserte fritidsaktiviteter et kjent fenomen for deltakerne? Er f .eks. husarbeid en del av fritiden?

Snakk om kunstverket

Jente og gutt som slapper av og prater sammen. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Søndag» malt av Jacob Bratland (1891).

Tips til undervisninga

Fritid kan vere eit framandt omgrep for ein del deltakarar. Kvinner og menn kan ha ulike meiningar om korleis ein brukar fritid. Skiljet mellom arbeid og fritid treng ikkje å vere like tydeleg i alle sine liv. Er organiserte fritidsaktivitetar noko deltakarane er kjende med? Er t.d. husarbeid ein del av fritida?

Snakk om kunstverket

Jente og gutt som slapper av og prater sammen. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet «Søndag» malt av Jacob Bratland (1891).