Dette er Norge

  • Hvordan er befolkningen i ditt opprinnelsesland? Består den av ulike folkegrupper? Har landet nasjonale minoriteter? Snakkes det mange forskjellige språk? Hvordan er det vanlig å bo sammen?
  • Hva vet du om befolkningen i Norge?

I Norge bor det i dag 5,5 millioner mennesker (01.01.2024). Folketallet øker. I 1970 bodde det i underkant av 3,9 millioner mennesker i landet. Disse tallene forteller oss at folketallet i Norge har økt med rundt førti prosent i løpet av de siste femti årene!

Selv om befolkningen i Norge er sammensatt, er det likevel en del ting som forener oss som nasjon. Verdier, som likestilling og likeverd gjennomsyrer samfunnet, de fleste har en relativt høy materiell levestandard, og utdanningsnivået i befolkningen er ganske høyt.

Det er full religionsfrihet i Norge. Mange er kristne, og lovene bygger på kristne og humanistiske verdier.

Tips til undervisningen

Læreren må ta i bruk prinsippet om å gå fra det kjente til det ukjente. Begynn med å få deltakerne interessert og nysgjerrige på Norge gjennom å snakke om egne erfaringer og sammenligne med Norge. Kanskje det sitter deltakere som kommer fra helt ulike land/kulturer i samme gruppe? De kan ha felles språk, men likevel ha ulik bakgrunn.

Snakk om kunstverket

Brudefølge i båt på Hardangerfjorden. Maleri.
Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Brudeferd i Hardanger» malt av Hans Gude og Adolph Tidemand (1848).

Tips til undervisninga

Læraren må nytte prinsippet om å gå frå det kjende til det ukjende. Start med å få deltakarane interesserte og nyfikne på Noreg ved å snakke om sine eigne erfaringar og samanlikne med Noreg. Kanskje sit det deltakarar frå heilt ulike land og kulturar saman i gruppa? Dei kan godt ha ulik bakgrunn sjølv om dei har eit felles språk.

Snakk om kunstverket

Brudefølge i båt på Hardangerfjorden. Maleri.
Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Brudeferd i Hardanger» malt av Hans Gude og Adolph Tidemand (1848).