Žensko genitalno sakaćenje

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Muntlige ferdigheter
Digitale ferdigheter

Tverrfaglige tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

samtale om hva negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er, om juridiske og personlige konsekvenser av dette, og om aktuelle hjelpetilbud

Kjerneelement

Individ og fellesskap

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

Žensko genitalno sakaćenje

Žensko genitalno sakaćenje ili obrazivanje žena je procedura kojom se sakate ili uklanjaju spoljašnje/vanjske ženske genitalije bez medicinske potrebe. Smatra se obrezivanjem bez obzira na to koliko malo ili veliki dio je oštećen ili uklonjen. U Norveškoj je žensko genitalno sakaćenje zabranjeno. Žensko genitalno sakaćenje je štetno, i može dovesti do ozbiljnih smetnji kod djevojčice do kraja života.

Ravnopravnost polova/spolova i jednakost su važne vrijednosti u norveškom društvu. Podrazumijeva se da bi svi trebali odlučivati o svom tijelu. Sakaćenje ženskih genitalija krši ove vrijednosti, a također krši međunarodne konvencije. Sakaćenje genitalija je zabranjeno čak i u nekim zemljama u kojima se prakticira.

 • Zabranjeno je namjerno sakaćenje genitalija djevojčica i žena.
 • Zabranjeno je pružati bilo kakvu pomoć i mogućnost sakaćenja genitalija djevojčica i žena.
 • Zabranjeno je odvesti djevojčicu iz Norveške i osakatiti joj genitalije u inostranstvu/inozemstvu.
 • Čak i da djevojčica ili žena pristane na sakaćenje genitalija, ono je ipak zabranjeno.
 • Također je zabranjeno obnoviti ili ponoviti ranije učinjeno sakaćenje genitalija.
 • Za kršenje zakona predviđena je kazna zatvora do 6 godina.
 • U slučaju grubog sakaćenja genitalija, osoba koja izvodi postupak se može kazniti zatvorom do 15 godina.
 • Zaposleni u mnogim profesijama i vjerskim zajednicama imaju dužnost da pokušaju spriječiti sakaćenje genitalija. Ako to ne učine, krši se dužnost sprječavanja. To se može kazniti novčanom ili zatvorskom kaznom do jedne godine.

Izvor: Lovdata

Osobe izložene sakaćenju genitalija ili kojima prijeti opasnost od iste mogu dobiti pomoć ovdje:

 • izabrani ljekar/Odabrani liječnik
 • Zdravstvena stanica/postaja
 • policija
 • Stručni tim protiv prisilnog braka, genitalnog sakaćenja žena i negativne društvene kontrole, tel.: 478 090 50
 • Crveni krst/Crveni križ -telefon 815 55 201
 • U inostranstvu/inozemstvu se može kontaktirati norveška ambasada/veleposlanstvo.

Razgovarajte

 • Zašto u nekim kulturama postoji tradicija obrezivanja djevojčica?
 • Šta različite grupe/skupine mogu učiniti da se takva tradicija prekine?
 • Na koji način stroga pravila u Norveškoj mogu spriječiti obrezivanje djevojčica?

Odaberite tačan/točan odgovor

Šta je genitalno sakaćenje žena?

Odaberite tačan/točan odgovor

Koliko godina zatvorske kazne se može dobiti za grubo sakaćenje genitalija?

Odaberite tačan/točan odgovor

Kolika zatvorska kazna se može dobiti ako se prekrši dužnost sprječavanja?

Završite rečenicu

Ako djevojčica ili žena pristane na genitalno sakaćenje, ono

Odaberite tačan/točan odgovor