Nasilje u bliskim odnosima

Lærerinnhold

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter
Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema

Folkehelse og livsmestring

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

samtale om hva negativ sosial kontroll, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er, om juridiske og personlige konsekvenser av dette, og om aktuelle hjelpetilbud

Kjerneelement

Individ og fellesskap

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet

Nasilje u bliskim odnosima

GettyImages

Šta je nasilje?

  • Nasilje je zlostavljanje drugih.
  • Nasilje može biti fizičko/tjelesno, psihičko, seksualno ili materijalno.

Šta je nasilje u bliskim odnosima?

  • nasilje među članovima porodice/obitelji ili drugim bliskim osobama
  • nasilje između djece i odraslih kada odrasla osoba ima odgovornost brinuti se o djetetu

Norveški zakoni zabranjuju svaki vid nasilja. Društvo ne prihvaća nikakve vidove nasilja, čak ni kada se ono događa u porodici/obitelji ili bliskim odnosima, i važi bez obzira na uzrok nasilja. Drugim riječima, nasilje u bliskim odnosima nije privatna stvar. Negativna društvena kontrola može također uključivati nasilje.

Za djecu, svjedočenje nasilju može u najmanju ruku biti jednako štetno kao i izloženost nasilju. Lezbejke, gejevi, biseksualci, transrodne osobe, interseksualne i druge LHBTIQ+ osobe mogu biti dodatno izložene nasilju.

Prisilni brak i genitalno sakaćenje žena također predstavljaju nasilje i neprihvatljivi su. Društvo ima odgovornost zaštititi i paziti na sve ljude koji su izloženi nasilju, i pružiti svima mogućnost sudjelovanja i integriranja u društvo.

"Nasilje u bliskim odnosima je grubo kršenje zakona i napad na temeljna ljudska prava, kao i problem javnog zdravlja."


Izvor: Život bez nasilja, Akcioni plan protiv nasilja u bliskim odnosima 2014–2017, Ministarstvo pravde i izvanrednih situacija

En bekymret og alvorspreget kvinne holder telefonen til øret. Bildet illustrerer en kvinne som oppsøker hjelp etter å ha blitt utsatt for vold i hjemmet. Foto
GettyImages

Razgovarajte

  • Razgovarajte o razlici između nasilja u bliskim odnosima i drugog nasilja.
  • Šta bi mogao biti razlog tome da netko vrši nasilje nad drugim članovima porodice/obitelji?
  • Šta bi mogao biti razlog tome da netko nastavi živjeti s nasilnim supružnikom?
  • Može li shvaćanje nasilja biti različito u različitim kulturama?
  • Kako se članovi porodice/obitelji osjećaju u porodici/obitelji u kojoj ima nasilja?

Odaberite tačan/točan odgovor

Šta norveški zakoni govore o nasilju?

Odaberite tačan/točan odgovor

Koje vrste nasilja postoje? Više odgovora je tačno/točno.

Završite rečenicu.

Društvo ne prihvaća nikakve vidove nasilja...

Završite rečenicu.

Nasilje u bliskim odnosima ...

Navedite šta je tačno/točno, a šta pogrešno

Pročitajte tvrdnje. Šta je tačno/točno? Šta je pogrešno?

Za djecu svjedočenje nasilju može u najmanju ruku biti jednako štetno kao i biti izložen nasilju.
Prisilni brak i spolno sakaćenje žena predstavljaju nasilje i nedopustivi su.
Možete dobiti pomoć ukoliko doživite nasilje ili zlostavljanje.
Nasilje ne može biti psihičko, samo fizičko/tjelesno.
Nasilje u bliskim odnosima je, prema norveškim zakonima, uvijek zabranjeno.