Xaqa loo leeyahay nolol xor ah oo la madaxbannaan yahay

  • Maxaa laga wadaa in lagu noolaado nolol xor ah oo qofku madaxbannaan yahay?
  • Suurtaggal ma tahay in dadku go'aammadooda gaaraan ayaga oo aan eegayn sida dadka kale doonayaan iyo fikradahooda?
  • Yaa saameeya doorashooyinkannaga?

Arrin qiime ugu fadhida bulshada norwiijiga ayaa waxay tahay inay dadku dhammaan xaq iyo xor u leeyihiin inay go'aammadooda ayagu gaaraan. In kasta oo aan ku nool nahay nolol xor ah oo aan go'aammada annagu gaari karno, haddana waxaa had iyo jeer jiri doona dad noo dhow oo aan hadalkooda dhegaysan doonno oo tixgelin doonno. Dadku kulligood waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan nolol xor ah oo la madaxbannaan yahay ayadoo taageero iyo jacayl laga helayo dadka kuwa kuugu dhow, iyo nolol bilaa gacanqaad iyo hanjabaad ah.

Gacanqaadka qoyska dhexdiisa wuxuu ka kooban yahay noocyo kala duwan oo gacanqaad iyo xadgudub ah oo ka dhex dhaca xubnaha qoyska ee hadda iyo kuwii hore, waxaa sidoo kale soo gelaya carruurta goobjoogga ka ah gacanqaadka. Ka qoqobidda bulshada, guurka khasabka ah iyo gudniinka dumarka ayaa iyaguna soo gelaya oraahda.

Xigasho: nkvts.no

  • Gacanqaadka qoyska dhexdiisa waa wax adduunka oo dhan ka dhaca. Maxay noqon kartaa sababtu?

Tips til undervisningen

Det finnes en ressursside som kan være til god hjelp i undervisningen. Siden har et undervisningsopplegg med deltakerhefte på mange språk samt lærerveiledning og diskusjonsoppgaver.

Snakk sammen

Alle mennesker vil være påvirket av andre når vi skal gjøre ulike livsvalg. Hva betyr det å være «påvirket»? Vil dette bety det samme for alle mennesker? Hvor går grensen mellom påvirkning og press? Og mellom press og pålegg? Vil muligheten til å ta egne valg på tvers av andres ønsker være de samme alle steder i verden? Vil konsekvensene av å gjøre dette være de samme overalt?

Eksempler på årsaker til vold i familien kan være makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problemer med økonomi, rus.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).

Tips til undervisninga

Det finst ei ressursside som kan vere til god hjelp i undervisninga. Sida inneheld eit undervisningsopplegg med deltakarhefte på mange språk, lærarrettleiing og diskusjonsoppgåver.

Snakk saman

Alle menneske blir påverka av andre når vi skal gjere ulike livsval. Men kva vil det seie å vere «påverka»? Tyder dette det same for alle menneske? Kvar går grensa mellom påverknad og press? Og mellom press og tvang? Vil menneske ha den same moglegheita til å ta eigne val på tvers av andre sine ønske alle stader i verda? Vil konsekvensane av å ta slike val vere dei same overalt?

Makt, kontroll, skam, ære, maktbalanse i familien, problem med økonomi og rus er alle døme på årsaker til vald i familien.

Snakk om kunstverket

Vandrer med sekk og stav som ser mot noe glitrende langt framme. Maleri.
Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland «Langt, langt borte så han noe lyse og glitre» malt av Theodor Kittelsen (1900).