Eleştirel düşünme ve dijital muhakeme gücü

  • Etik kavramını tartışın.
  • Gizlilik ne demek?
  • Sence eleştirel düşünme kavramının altında ne yatıyor?

Günümüzde dijital medya ve dijital sosyal platformların etkisi büyüktür. İnternetteki bilgi ve iletişimle olan münasebetimiz önemli hale gelmiştir. Bilgileri ve gerçekleri bulmak kolaydır, ancak okuduklarımız hakkında eleştirel sorular yöneltmek de önemlidir.

Her gün birçok seçim yaparız. Etik farkındalığımız toplum, yakınlarımız ve kendimiz için doğru seçimleri yapmamıza yardımcı olur.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).