Mendimi kritik dhe gjykimi dixhital

  • Diskutoni termin "etikë".
  • Çfarë do të thotë mbrojtja e të dhënave?
  • Çfarë mendoni se do të thotë të menduarit kritik?

Media dixhitale dhe platformat sociale dixhitale kanë shumë ndikim sot. Mënyra se si ne sillemi me informacionin dhe komunikimin online është bërë e rëndësishme. Është e thjeshtë të gjesh informacione dhe fakte, por është gjithashtu e rëndësishme të bësh pyetje kritike për atë që lexon.

Ne marrim shumë vendime çdo ditë. Vetëdija jonë etike na ndihmon të marrim vendimet e duhura për shoqërinë, për njerëzit përreth nesh dhe për veten tonë.

Tips til undervisningen

Snakk sammen

Etikk handler om moral, hvordan man bør handle og oppføre seg. Etikk kommer fra det greske ordet ethos som betyr sedvane, karakter og personlighet.

Personvern handler retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Kritisk tenkning er det å analysere og vurdere informasjon slik at man kan danne seg velbegrunnede oppfatninger om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).

Tips til undervisninga

Snakk saman

Etikk handlar om moral, om korleis ein bør oppføre seg. Etikk kjem frå det greske ordet ethos som tyder sedvane, karakter og personlegdom.

Personvern handlar om retten til eit privatliv og til å bestemme over sine eigne personopplysningar.

Kritisk tenking er å analysere og vurdere informasjon slik at ein kan danne seg velgrunna meiningar om ting.

Snakk om kunstverket

Sol, sjø og svaberg. Universitetets aula i Oslo. Maleri.
Foto: Tore Sætre «Solen» malt av Edvard Munch (1911–1916).