Sosyal medya ve dijital muhakeme gücü

Lærerinnhold

Tips til undervisningen

Se filmen

Videoen er satt sammen av åtte klipp som illustrerer hvordan sosiale medier kan være en kilde til både glede og uro. I den første delen ser vi fem klipp av glade familier og venner som tar selfier og mennesker som liker innlegg i sosiale medier med tommel opp og hjerte. Så blir det vist en strøm av bilder på svart bakgrunn, som illustrerer bilder som lastes opp på internett. Den siste delen av videoen viser en kvinne som får opp en rød varseltrekant på skjermen og blir redd. Det siste klippet viser en mann som sitter foran dataskjermen og ser bekymret og sliten ut.

Forslag til spørsmål

Kan vi dele hva som helst i sosiale medier? Hvorfor? Hvorfor ikke?
Hva slags bilder og informasjon ville du ha mislikt at noen delte om deg på sosiale medier?
Hvis du fikk bestemme over Facebook, hva slags kommentarer og bilder ville vært lov å legge ut? Hva ville ikke vært tillatt? Hvorfor?
Tror du det er forskjell på hva ungdommer synes det er greit å legge ut på sosiale medier og hva voksne synes det er greit å legge ut?
Tror dere arbeidsgivere ser på jobbsøkeres sine kontoer på sosiale medier? Hva tror dere i så fall de ikke vil like å se?
Hva er forskjellen på å kritisere noen i sosiale medier og å mobbe eller sjikanere noen i sosiale medier?

Snakk sammen

Bruk gjerne samtalestarteren som innledning til spørsmålene. Kanskje læreren kan finne andre aktuelle saker i media der folk har gått over streken i kommentarer og innlegg på sosiale medier?
Læreren må se an elevgruppa. Er det mange unge som er storforbrukere av sosiale medier? Er det mange som er foreldre til barn og unge? Tilpass diskusjonen til deltakerne.

Samtalestarter

Datteren: Fy søren, vet du hva? Noen har lagt ut et bilde av Julie i bikini på Facebook og skrevet at hun vil ha en voksen mann til kjæreste!
Moren: Huff, da skjønner jeg at hun er lei seg. Vet hun hvem som har gjort det?
Datteren: Nei, men vi tror det kan være Anne og vennene hennes. De har gjort sånt før.
Bestemoren: Dette er jo ulovlig. Jeg synes Julie og foreldrene hennes bør snakke med politiet.

Hva synes dere om denne situasjonen? Hva bør Julie gjøre?

 • Hvordan kan vi lære barn og unge nettvett?
 • Med Internett og sosiale medier må vi tenke annerledes enn før. Hva kan skje hvis noen får tak i og misbruker ting som personnummeret vårt eller private bilder?

Tips til undervisninga

Sjå filmen

Videoen er sett saman av åtte klipp som illustrerer korleis sosiale medium kan vere ei kjelde til både glede og uro. I den første delen ser vi fem klipp som viser glade familiar og vener som tek sjølvisar, og menneske som likar innlegg i sosial medium med tommel opp og hjarte. Så blir det vist ein straum av bilete på svart bakgrunn som illustrerer bilete som blir lasta opp på internett. Den siste delen av videoen viser ei kvinne som får opp ein raud varseltrekant på skjermen og blir redd. Det siste klippet viser ein mann som sit framfor dataskjermen og ser sliten og uroleg ut.

Framlegg til spørsmål

Kan vi dele kva som helst i sosiale medium? Kvifor? Kvifor ikkje?
Kva slags bilete og informasjon ville du ha mislikt at nokon delte om deg på sosiale medium?
Dersom du fekk bestemme over Facebook, kva for kommentarar og bilete ville det vore lov å leggje ut? Kva ville ikkje vore tillate? Kvifor?
Trur du det er forskjell på kva ungdomar tykkjer det er greitt å leggje ut på sosiale medium og kva vaksne tykkjer det er greitt å leggje ut?
Trur de at arbeidsgjevarar ser på jobbsøkjarar sine kontoar på sosiale medium? Kva trur de i så fall at dei ikkje vil like å sjå?
Kva er skilnaden mellom å kritisere nokon i sosiale medium og å mobbe eller sjikanere nokon i sosiale medium?

Snakk saman

Bruk gjerne samtalestartaren som innleiing til spørsmåla. Kanskje læraren kan finne andre aktuelle saker i media der folk har gått over streken i kommentarar og innlegg på sosiale medium?
Læraren må sjå an elevgruppa. Er der mange unge som er storforbrukarar av sosiale medium? Er der mange som er foreldre til barn og unge? Tilpass diskusjonen til deltakarane.

Samtalestartar

Dottera: Fy søren, vet du kva? Nokon har lagt ut eit bilete av Julie i bikini på Facebook og skrive at ho vil ha ein vaksen mann til kjærast!
Mora: Huff, då forstår eg at ho er lei seg. Veit ho kven som har gjort det?
Dottera: Nei, men vi trur at det kan vere Anne og venene hennar. Dei har gjort sånt før.
Bestemora: Dette er jo ulovleg. Eg tykkjer at Julie og foreldra hennar bør snakke med politiet.

Kva tykkjer de om denne situasjonen? Kva bør Julie gjere?

 • Korleis kan vi lære barn og ungdom nettvit?
 • Med internett og sosiale medium må vi tenkje annleis enn før. Kva hender dersom nokon får tak i og misbrukar ting som personnummeret vårt eller private bilete?

Læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Digitale ferdigheter
Muntlige ferdigheter

Tverrfaglige tema

Demokrati og medborgerskap

Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

samtale om betydningen av kritisk tenkning og etisk bevissthet, blant annet knyttet til digital dømmekraft

Kjerneelement

Perspektivmangfold og kritisk tenkning

Læringsaktivitet

Muntlig aktivitet
Video

Filmi seyret

Sosyal medya ve dijital muhakeme gücü

Oversiktsbilde av mange mennesker. Det er streker mellom dem, illustrasjon for nettverk.
GettyImages

Günümüzde çoğu insan internetin ve sosyal medyanın aktif kullanıcılarıdır. İnternette, çevrimiçi bankacılık ve kamu kurumu hizmetleri için giriş yapıyor ve online alışveriş yapıyoruz. Kimliğimiz BankID, şifre, parmak izi veya yüz tanıma ile saptanıyor.

To hender trykker på et tastatur. I bildet flyr flere ikoner med bilde av en hengelås på. Bildet illustrerer nettsikkerhet. Foto
GettyImages

Sosyal medya örneğin Facebook, Twitter ve Instagram'dır. Burada görüşlerimizi, fotoğraflarımızı ve videolarımızı paylaşırız. Bu şekilde aile, arkadaşlar ve tanıdıklarla irtibat halinde oluruz. Gün boyunca memnuniyetle birçok dijital iz bırakırız ve tüm bu izler kaydedilir. Bu izlerin iyi niyeti olmayan biri tarafından ele geçirilmesi halinde neler olabileceğini hiç düşündün mü? Ya birisi şifreni ele geçirirse? Ya biri senin özel fotoğraflarını paylaşırsa?

Ne paylaştığının, hakkında kimlerin bilgi edindiğinin ve bu bilgilerin ne amaçla kullanıldığının farkında olman önemlidir. Örneğin, çocukların resimleri gibi özel resimler, onları kötüye kullanan biri tarafından hızlıca "çalınabilir". Başkaları hakkında ne paylaştığımız konusunda da dikkatli olmalıyız. Daima önce izin iste.

 • Gizlilik, özel hayata sahip olma ve kişinin kendi kişisel bilgileri üzerinde karar verme hakkı ile alakalıdır. Kişisel bilgiler, örneğin isim, adres, telefon numarası, kimlik numarası ve etnik kökendir.
 • Tüm insanların dokunulmaz bir içsel değeri vardır. Bu nedenle, bir birey olarak, devletin veya diğer kişilerin zorlaması veya müdahalesi olmadan özgürce hareket edebileceğin, kendi kontrolündeki bir özel alanının olmasına hakkın vardır. Bu ilke, başka yerlerin yanı sıra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) yer almaktadır.

Kaynak: Datatilsynet (Veri Denetleme Kurumu)

Sosyal medyada ve genel olarak internette pek çok kişi fikirlerini paylaşır. Yazılıp tartışılır ve fikirler savunulur. Sosyal medyada ifade özgürlüğü çok geniş bir alana sahiptir. İfade özgürlüğü, gizlilik (mahremiyet) ve bazı hukuk maddeleri tarafından sınırlandırılmaktadır. Irkçı veya ayrımcı ifadeler yazılamaz. Yine de insanların bu sınırları aştığını görmekteyiz. Görünüşe göre internette yazışırken ve biriyle doğrudan konuşmazken çizgiyi aşmak daha kolay olabilmektedir. Özellikle kişinin anonim olabildiği durumlarda, hem hakaret içerikli hem de yasa dışı olan birçok şey yazılmaktadır. Kişinin internette sadece yüz yüzeyken de söyleyebileceği yorumlar yazması, iyi bir dijital muhakeme gücünün işareti olacaktır.

En mann og en kvinne sitter ved siden av hverandre med hver sin mobil. Det er mange flyvende ikoner i bildet som viser hjerter og likerklikk. Bildet viser at de to personene sjekker sine sosiale medier. Foto
GettyImages

Birlikte konuşun

 • İnternette kendinle ilgili arama yaparsan ne bulursun?
 • Dijital muhakeme gücünün ne anlama geldiğini tartışın.
 • Gizlilik ve dijital muhakeme gücü arasındaki bağlantı hakkında konuşun.
 • Kişinin sosyal medyada ne paylaştığının farkında olmasının önemi hakkında konuşun.
 • Yorumlar alanında anonim olabilmenin ne gibi sonuçları olduğunu düşünüyorsun?
GettyImages
GettyImages

Doğru cevabı seç

Başkalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak için kişinin izin alması gerekiyor mu?

Doğru cevabı seç

İnternette ne yazılamaz?

Doğru cevabı seç

İyi bir dijital muhakeme gücünün ayırt edici özelliği nedir?

Doğru cevabı seç

Gizlilik ne ile alakalıdır?

Doğru mu yanlış mı seç

İddiaları oku. Hangisi doğru? Hangisi yanlış?

Gizlilik, özel hayat ve kişinin kendi kişisel bilgileri üzerinde karar verme hakkı ile ilgilidir.
Gün boyunca memnuniyetle birçok dijital iz bırakırız, ancak bu izler kaydedilmez.
Norveç'te ifade özgürlüğü mutlaktır ve herhangi bir kısıtlaması yoktur.
Özel fotoğraflar, onları kötüye kullanan kişiler tarafından çalınabilir.
Sosyal medya örneğin Facebook, Twitter ve Instagram'dır.