Ny i Norge

  • Hvorfor flytter mennesker til andre land? Hvilke ønsker kan de ha for livet i det nye landet?
  • Hva visste du om Norge før du kom hit? Hvor fikk du informasjon fra? Stemte informasjonen?
  • Hvis du sammenlikner landet du kommer fra, med Norge, hva tenker du er de største likhetene? Hva er de største forskjellene?
  • Hvordan tenker du at et typisk liv i Norge er?
  • Hva vet du egentlig om nordmenn?

Til alle tider har mennesker flyttet på seg og bosatt seg nye steder og i nye land. Det kan være ulike årsaker til dette. Noen flytter på grunn av økonomi, jobb eller kjærlighet, andre flykter fra krig. Noen er eventyrlystne og vil bare ha forandring, eller de vil studere på et spesielt universitet.

Det bor ca. 5,4 millioner mennesker i Norge. Omtrent én million av disse er født i utlandet eller har foreldre som er født i utlandet. Det utgjør ca. atten prosent av befolkningen i Norge. Rundt halvparten av innvandrerne i Norge har norsk statsborgerskap.

Sammenliknet med i dag, var menneskene i Norge svært fattige for drøyt hundre år siden. Men selv om folk var fattige, hadde Norge likevel verdens høyeste levealder. I dag er Norge et rikt land. Levestandarden til menneskene her er blant de høyeste i verden. Alle lever forskjellige liv, men det likevel mange likheter mellom menneskene som bor her.

  • De fleste har en grei økonomi. De eier eller leier en bolig, de har nok mat og klær, og de har enda litt penger til overs.
  • Velferdsstaten gir hjelp og tjenester til innbyggerne når de trenger det.

Kilde: SSB

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).