Là người mới đến Na Uy

  • Tại sao nhiều người di chuyển đến nước khác? Họ có thể có những mong ước nào về cuộc sống ở đất nước mới?
  • Bạn đã biết gì về Na Uy trước khi đến đất nước này? Bạn nhận được thông tin từ đâu? Thông tin đó có đúng không?
  • Nếu so sánh đất nước của bạn với nước Na Uy, bạn nghĩ những điểm tương đồng lớn nhất là gì? Những khác biệt lớn nhất là gì?
  • Theo bạn nghĩ cuộc sống điển hình ở Na Uy là như thế nào?
  • Bạn thực sự biết gì về người Na Uy?

Trong mọi thời đại, con người đã di chuyển và định cư ở những nơi mới và tại những quốc gia mới. Việc này có thể bởi nhiều lý do khác nhau. Có người di chuyển vì kinh tế, công ăn việc làm hoặc tình yêu, lại có người chạy trốn chiến tranh. Một số người thích mạo hiểm và chỉ muốn có sự thay đổi, hoặc họ muốn học tại một đại học đặc biệt.

Vào đầu năm 2024, có 5,5 triệu người sống ở Na Uy. Trong đó có hơn một triệu người sinh ra ở nước ngoài hoặc có cha mẹ sinh ra ở nước ngoài. Con số này chiếm khoảng 20% dân số ở Na Uy. Khoảng phân nửa người ngoại kiều ở Na Uy có quốc tịch Na Uy.

So với ngày nay, người dân ở Na Uy cách đây hơn một trăm năm trước rất nghèo. Tuy nghèo đói, nhưng người dân Na Uy vốn đã có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ngày nay, Na Uy là một quốc gia giàu có. Mức sống của người dân nơi đây thuộc hàng cao nhất thế giới. Dù mỗi người có cuộc sống khác nhau, nhưng vẫn có nhiều điểm tương đồng giữa những người sống trên đất nước này.

  • Hầu hết đều có kinh tế khá. Họ sở hữu hoặc thuê một nơi để ở, họ có đủ ăn và đủ mặc, và họ vẫn còn dư một số tiền.
  • Nhà nước phúc lợi cung cấp trợ giúp và dịch vụ cho người dân khi họ cần đến.

Nguồn: Cục thống kê trung ương (SSB)

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).