Norveç'te yeni olmak

  • İnsanlar neden başka ülkelere taşınır? Bu yeni ülkede yaşamları için ne gibi dilekleri olabilir?
  • Buraya gelmeden önce Norveç hakkında ne biliyordun? Nereden bilgi aldın? Bu bilgiler doğru çıktı mı?
  • Geldiğin ülkeyi Norveç ile karşılaştıracak olursan sence en büyük benzerlikler nelerdir? En büyük farklar nelerdir?
  • Sence Norveç'te tipik bir hayat nasıldır?
  • Norveçliler hakkında tam olarak ne biliyorsun?

İnsanlar her zaman için göç ederek yeni yerlere ve yeni ülkelere yerleşmişlerdir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Bazıları mali durum, iş ya da aşk nedeniyle taşınır, bazıları savaştan kaçar. Bazıları maceracıdır ve sadece değişiklik ister, veya belirli bir üniversitede okumak isterler.

2024'ün başında Norveç'te yaklaşık 5,5 milyon insan yaşamaktaydı. Bunların bir milyondan fazlası yurt dışında doğan veya yurt dışında doğmuş ebeveynlere sahip kişilerdir. Bu, Norveç nüfusunun yaklaşık yüzde yirmisini oluşturmaktadır. Norveç'teki göçmenlerin aşağı yukarı yarısı Norveç vatandaşlığına sahiptir.

Norveç'teki insanlar, yüz yıldan biraz daha uzun bir süre önce, günümüze kıyasla, çok fakirdi. Ancak insanlar fakir olsa da, Norveç yine de dünyanın en yüksek yaşam süresine sahipti. Bugün Norveç zengin bir ülkedir. Buradaki insanların yaşam standardı dünyanın en yüksekleri arasındadır. Herkes farklı hayatlar yaşar, ancak burada yaşayan insanlar arasında yine de birçok benzerlikler vardır.

  • Çoğu insanın maddi durumu iyidir. Sahip oldukları veya kiraladıkları bir evleri vardır, yeteri kadar yiyeceğe ve giyeceğe sahiptirler, ve yine de arta kalan bir miktar paraları vardır.
  • Refah devleti, ihtiyaç duyduklarında vatandaşlarına yardım ve hizmet sağlar.

Kaynak: SSB (Norveç İstatistik Kurumu)

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).