ለኖርዌይ አዲስ

  • ሰዎች ለምን ወደ ሌሎች አገራት ይፈልሳሉ? በአዲሱ አገርስ beሕይወታቸው ምን አዲስ ነገር እንዲሆንላቸው ይመኛሉ?
  • ወደ ኖርዌይ ከምጣታችሁ በፊት ስለ ኖርዌይ ምን ታውቁ ነበር? መረጃውንስ ከየት ነው ያገኛችሁት? ያገኛችሁት መረጃ ትክክለኛ ነበርን?
  • ኖርዌይን ከትውልድ ሃገራችሁ ጋር ስታስተያዩዋት የገጠማችሁ ጉልህ መመሳሰል ምንድነው? ጉልህ የሆነው ልዩነትስ?
  • በኖርዌይ ያለው መደበኛ ሕይወት ምን ይመስላል?
  • ስለ ኖርዌጂያውያን ምን ያውቃሉ?

እንደሚታወቀው ሰዎች ወደ አዲስ ስፍራ እና አገር በመሄድ ኑሮአቸውን ይመሰርታሉ።ይህንንም የሚያደርጉበትም የተለያዩ ምክንያቶች ይኖሯቸዋል። አንዳንዶች የተሻለ ገቢ ለማግኘት፣በሥራ አሊያም በፍቅር ግንኙነት፣ሌሎች ደግሞ በጦርነት ምክንያት ወደ ሌላ ስፍራ ይጓዛሉ። አንዳንዶች ደግሞ ጀብደኞች ታሪካዊ ጉዞዎችን ለማድረግ አሊያም በዩኒቨርስቲ ውስጥ ለማጥናት ጉዞ ያደርጋሉ።

በ2024 መጀመሪያ ላይ ኖርዌይ ውስጥ 5.5 ሚሊዮን ሰዎች ይኖራሉ። ከእነዚህ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን የሚበልጡ በውጭ አገር የተወለዱ ወይም በውጭ የተወለዱ ወላጆች አሏቸው። ይህ ከኖርዌይ የሕዝብ ብዛት በግምት ሃያ በመቶ ይደርሳል። በኖርዌይ ከሚኖሩት ስደተኞች ውስጥ ግማሽ ያህሉ የኖርዌይ ዜግነት አግኝተዋል።

ከ100 አመት በፊት በኖርዌይ ይኖሩ የነበሩ ሕዝቦች በአሁን ጊዜ ባለው የኑሮ መስፈር ሲለካ በድህነት የሚኖሩ ነበሩ። ምንም እንኳ ሕዝቡ ደሃ የነበረ ቢሆንም አሁን ድረስ ኖሮዌይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰዎች ረጅም እድሜ የሚኖሩባት አገር ናት። በአሁን ወቅት ኖርዌይ ሃብታም አገር ናት። በሰዎች የኑሮ መስፈርትም ደረጃ በዓለም ምርጥ ከሚባሉት አገራት ተርታ የምትመደብ ናት። ሁሉም ሰው የተለያየ ኑሮ ይኖራል ይሁን እንጂ በኑሮአቸው ውስጥ ብዙ መመሳሰሎች አሉ።

  • አብዛኛው ሰው በቂ የሆነ ገቢ አለው። የራሳቸው ቤት አሊያም ቤት ተከራይተው መኖር ይችላሉ፣በቂ የሆነ ምግብ እና ልብስ አላቸው፡ እንዲያውም በእጃቸው የሚተርፍ ገንዘብ ይኖራቸዋል።
  • የማህበራዊ ደህንነት ኣገልግሎት፡ ለሚያስፈልጋቸው እርዳታና ኣገልግሎት ይሰጣል።

ምንጭ፦ የኖርዌይ ስታስቲክስ

Tips til undervisningen

På youtube ligger det små filmer/bildeserier som viser norsk natur.

Bruk gjerne boka til Julien S. Bourrelle “The Social Guidebook to Norway” som en humoristisk inngang til nordmenns liv og væremåte.

Snakk sammen

Stikkord til refleksjonsoppgavene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærlighet, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Man kan sammenlikne familieliv, arbeidsmarked, utdanningsmuligheter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Hva visste deltakerne før de kom? Hva vet de nå? Har noen synspunkter/oppfatninger/tanker endret seg?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).

Tips til undervisninga

På YouTube ligg det små filmar/biletseriar som viser norsk natur.

Bruk gjerne Julien S. Bourrelle si bok "The Social Guidebook to Norway" som ein humoristisk introduksjon til livet og veremåten til nordmenn.

Snakk saman

Stikkord til refleksjonsoppgåvene: krig, politikk, framtidsutsikter, utdanning, kjærleik, familie, eventyrlyst, økonomi, klima

Ein kan samanlikne familieliv, arbeidsmarknad, utdanningsmoglegheiter, geografi, historie, natur, klima, religion, politikk

Kva visste deltakarane før dei kom? Kva veit dei no? Har dei endra synspunkt på eller meiningar/tankar om noko?

Snakk om kunstverket

Kjerre, kvinner med skaut og to menn som skal utvandre til Amerika. Maleri.
Foto: O. Væring Eftf. AS «Utvandrere» malt av Gustav Wentzel (1900).